Skip to content

Ako jej babička

Súdružka Čong Su Rim, po vzore svojej starej mamy, pracuje ako agitátorka na roľníckom družstve Rihjon v okrese Sadong v Pchjongjangu. Jej babička Ri Sin Ča je v celej krajine dobre známa ako „červená agitátorka,“ keďže v 60. rokoch minulého storočia, nazývaných v KĽDR ako éra Čchollimy (údernícke hnutie pomenované podľa bájneho okrídleného koňa, pozn. prekl.), pracovala ako agitátorka na družstve a inšpirovala roľníkov k tvrdej práci. V tom čase o nej vznikla dráma a celovečerný film.

Súdružka Čongová, ktorá vyrastala pod vplyvom starej mamy, sa rozhodla žiť ako ona. Po absolvovaní štúdia na vtedajšej Pchjongjanskej poľnohospodárskej fakulte Kim Ir Senovej univerzity sa ako 22-ročná dobrovoľne prihlásila do práce na družstve.

Práca na družstve bola pre ňu neznáma a bola nad jej sily, keďže bola trochu mestský typ. Navyše sa cítila úplne vyčerpaná po tom, čo si počas prestávok plnila svoju povinnosť agitátorky. Nikdy sa však nevzdala, ale vynaložila veľké úsilie, aby sa naučila roľníckej práci, kvôli čomu často opúšťala pole až za neskorej noci a svoj voľný čas trávila zbieraním údajov potrebných pre inšpiráciu družstevníkov.

Postupne si zvykla na prácu na družstve a pracovníkov dobre inšpirovala. Na poliach prednášala strhujúce politické prejavy, spievala piesne a tancovala tance pre dobrú atmosféru, čím podnecovala horlivosť družstevníkov. Nebola však so sebou spokojná.

Ku každému sa správa ako k vlastným rodičom, bratom a sestrám. Vždy nosí so sebou príručku, v ktorej sú zaznamenané mená a narodeniny farmárov, počet ich rodinných príslušníkov, veľkosť topánok, životné podmienky či obľúbené jedla a delí sa s nimi o radosti i starosti.

Prispela k tomu, že z pracovnej skupiny č. 2, ktorá mala slabú úrodu, sa stala vedúca pracovná skupina družstva po tom, čo tam pred niekoľkými rokmi dobrovoľne pracovala. Pracovníci družstva hovoria, že Čongová je „červenou agitátorkou“ dneška, kým jej stará mama bola v ére Čchollimy.

Teraz je matkou. Stala sa laureátkou Kim Čong Ilovej ceny pre mládež a členkou Kórejskej strany práce, zúčastnila sa viacerých konferencií vrátane 4. konferencie funkcionárov základných organizácií vtedajšieho Kimirsenského socialistického zväzu mládeže a 2. národnej konferencie vzorných mladých ľudí cnosti.

Jediné, čo chce, je zasvätiť život rozvoju družstva.

The Pyongyang Times – pyongyangtimes.com.kp