Skip to content

Svoláno 3. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce

 

Pchjongjang 22. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Na 21. června bylo svoláno 3. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce.

Jednání se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Přítomni byli členové Ústřední vojenské komise KSP a jako pozorovatelé pracovníci příslušných oddělení Ústředního výboru strany, členové výkonného výboru Korejské lidové armády Korejské strany práce, velící důstojníci štábu Ministerstva obrany, vojenští a političtí velitelé velkých formací Korejské lidové armády.
 

 
Setkání předsedal generální tajemník KSP, předseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Kim Čong Un.

Na jednání bude analyzován a přezkoumán systém práce, řád a aktuální stav Ústřední vojenské komise KSP a provinčních, městských a okresních vojenských komisí strany a projednány hlavní úkoly pro další posílení funkce a role vojenských komisí na všech úrovních. Také bude zhodnocena celková práce pro obranu státu v první polovině roku a shrnuty zásadní a naléhavé úkoly v budování obrany a důsledné provádění vojenské linie a klíčová obranná politika strany.

Jednání prověří vojenskou a politickou činnost Ministerstva obrany, generálního štábu KLA, výboru Korejské lidové armády Korejské strany práce, velících důstojníků, štábních sekcí a politických oddělení jednotek KLA na všech úrovních a stranických organizací orgánů ozbrojených sil a rozhodne o důležitých strategických a taktických úkolech pro Korejskou lidovou armádu.

Ústřední vojenská komise KSP projednala a schválila body zařazené na program jednání a zahájila svou činnost.
 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp