Skip to content

Celostátní všelidová protiepidemická kampaň posílena

Pchjongjang, 13. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Celostátní a všelidová protiepidemická kampaň byla dále posílena v duchu mimořádného rozšířeného zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce.

Protiepidemická kampaň na ochranu života lidu a bezpečnosti státu před zhoubným infekčním onemocněním je dynamicky vedena s cílem zajistit jednotu myšlení a jednání pod jednotným velením Ústředního nouzového protiepidemického velitelství.

 

Funkcionáři nouzových protiepidemických velitelství na všech úrovních řídí práci odpovědným způsobem při udržování vysoké ostražitosti a konsolidaci protiepidemické fronty včetně uzavřené oblasti, vzhledem k tomu, že nouzová protiepidemická práce předpokládá vleklou povahu. Zřídili další protiepidemická kontrolní stanoviště v hraničních bodech provincií, měst a okresních sídel a zvýšili úroveň vzdělání a kontroly, aby bylo možné přísně dodržovat protiepidemické požadavky na veřejných místech.

Účinně se provádí práce na skladování protiepidemických materiálů nezbytných pro nouzovou protiepidemickou práci a pozitivně se rozvíjí práce na zavedení systému detekce choroboplodných mikroorganismů, aby pomohla hygienickým a protiepidemickým centrům ve městech a okresech celé země v jejich protiepidemické práci.

Protiepidemické kontrolní body, které byly zřízeny v oblastech podél hranic, pobřeží a demarkační linie, pravidelně zkoumají kvalitu vody v řekách, přičemž důsledně dodržují příkaz k odstranění odpadu.

 
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp