Skip to content

Výročie zvolenia súdruha KIM ČONG UNA za predsedu Komisie pre štátne záležitosti KĽDR

Pchjongjang, 29. júna čučche 108 (2019) (KCNA) – Sú to už tri roky, čo bol dňa 29. júna čučche 105 (2016) vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un zvolený za predsedu Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Jeho zvolením do najvyššieho úradu v štáte, ktorý zastupuje celý kórejský ľud a usmerňuje celkové záležitosti krajiny, sa sila KĽDR ešte viac posilnila na mocnú politickú zbraň budovania silnej krajiny a socialistickej veci čučche.

Súdruh Kim Čong Un zabezpečil, aby boli veľkí vodcovia súdruh Kim Ir Sen a súdruh Kim Čong Il vysoko vážení ako večné hlavy KĽDR a aby kontinuálne pokračovala ich posvätná história budovania štátu.

Pod jeho múdrym vedením sa pokračovalo v budovaní národného hospodárstva na čučchejskom, modernom, IT a vedeckom základe, vytvorili sa noví duchovia a rýchlosti éry ako duch provincie Kangwon a rýchlosť Mallimy a začala sa písať nová história zlatých hôr, zlatých polí a zlatých morí.

Bezkonkurenčná odvaha a oddanosť váženého súdruha najvyššieho vodcu zmenila republiku na svetovú vojenskú mocnosť, čím ukončila hrozby imperialistickej agresie, brániace šťastiu všetkých generácií.

Tvrdiac, že smiech ľudí je normou určovania sily národa, stanovil ju ako spôsob fungovania strany a štátu a nariadil, aby vynakladali nesebecké úsilie a oddanosť pre dobro ľudu. Vďaka jeho politike lásky k ľuďom sa celou krajinou rozlieha pokrik „Nech žije socializmus!“ a posilňuje sa dôvera ľudí v republiku.

Vážený súdruh najvyšší vodca tiež inicioval a podnikol odvážne kroky k znovuzjednoteniu vlasti, aby sa uskutočnil radikálny obrat k nezávislému znovuzjednoteniu, mieru a prosperite, a vďaka dômyselným zahraničnopolitickým aktivitám preukázal pred celým svetom dôstojnosť a veľkosť republiky.

Táto hrdá realita KĽDR dokazuje, že vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un reprezentuje silu čučchejskej Kórei, je symbolom všetkých víťazstiev a lojalita voči nemu zabezpečí dôstojnosť, česť, večný rozvoj a svetlú budúcnosť KĽDR.


Súdruh Kim Čong Un bol zvolený za predsedu Komisie pre štátne záležitosti KĽDR  na 4. zasadnutí 13. Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR 29. júna čučche 105 (2016).

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp