Skip to content

Jarní posílení protiepidemického boje

Pchjongjang 17. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Atmosféra masové protiepidemické práce u nás sílí. V ústřední mimořádné protiepidemické oblasti je pečlivě stanovena kontrola a vedení, aby se mimořádný protiepidemický boj rozvíjel intenzivněji v souvislosti se sanitačními pracemi jarních měsíců.

Prostřednictvím médií, vzdělávacích sítí a rozhlasových příspěvků jsou neustále vysvětlovány příznaky a způsoby šíření COVID-19. V hygienických a epidemiologických ústavech na všech úrovních jsou vždy přijímána včasná opatření k prevenci nemocí, které se mohou objevit v jarním období.

V oblasti veřejných služeb pečlivě opravují, dávají do pořádku a dezinfikují vodovodní zařízení a zařízení na výrobu pitné vody. V institucích, podnicích a továrnách na různých místech probíhají práce na úplném odstranění zimních stop a hledání a vymýcení všech nehygienických prvků. V lidových sousedských jednotkách čistí okapy, zřizují příkopy, opravují ploty, natírají je atd., aby zlepšili hygienickou a kulturní vybavenost domů a vesnic.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp