Skip to content

Hnutí Rudého praporu tří revolucí – mocná zbraň pro budování socialistického státu

Pchjongjang, 18. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník „Rodong sinmun“ („Noviny práce“) zveřejnil 18. listopadu autorskou stať věnovanou 45. výročí zahájení hnutí Rudého praporu tří revolucí. V listopadu čučche 64 (1975) velký vůdce soudruh Kim Čong Il zahájil hnutí Rudého praporu tří revolucí, aby úspěšně provedl linii tří revolucí – ideologické, technické a kulturní, kterou stanovil velký vůdce soudruh Kim Ir Sen.

Dny, které od té doby uplynuly, byly hrdou cestou, na které všechen lid, mocně třímající prapor tří revolucí v oblastech ideologie, techniky a kultury, mocně upevňoval vojensko-politickou základnu naší revoluce a vytvářel skvělé zázraky ve všech odvětvích národního hospodářství.

 

Každé skvělé vítězství a úspěch v socialistické výstavbě přímo souvisí s hnutím Rudého praporu tří revolucí, dynamicky se rozvíjejícím pod vedením strany.

K dalšímu prohloubení a rozvoji hnutí Rudého praporu tří revolucí v novém století čučche vydal vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un 20. listopadu čučche 104 (2015) nesmrtelné klasické dílo „Dosáhněme radikálního obratu v hnutí Rudého praporu tří revolucí v souladu s požadavky rozvoje revoluce“.

Tato práce, která komplexně osvětluje podstatu, cíl, úkoly a cesty hnutí Rudého praporu tří revolucí, je bojovým praporem, který umožňuje našemu lidu vést linii tří revolucí – ideologické, technické a kulturní – a dosáhnout skoku vpřed ve všech oblastech budování socialistické mocnosti.

Hnutí Rudého praporu tří revolucí je nejvyšší formou hnutí, jehož hlavním bojovým heslem je nejvyšší program naší strany na formování celé společnosti na základech kimirsenismu-kimčongilismu. Je to celostátní masové hnutí s účastí všeho lidu celé země.

V novém století čučche všechen lid vyrostl v jedince silné svými myšlenkami a přesvědčením, ztělesňující ducha rudého praporu Pektu a bojového ducha Pektu, a v různých sektorech národního hospodářství se dynamicky zrychluje proces jejich čučchizace, modernizace a převedení na vědeckou základnu. Stavby ukazující rozkvět civilizace v éře Strany práce rostou jako houby po dešti. Jedná se o neocenitelný výsledek hnutí Rudého praporu tří revolucí, energicky prosazovaného pod vedením strany.

Hnutí Rudého praporu tří revolucí je nejlepším bojovým prostředkem, kterým revoluční věc čučche překoná všechny výzvy, obtíže a zkoušky a bude neustále vítězit.

Hnutí Rudého praporu tří revolucí je mocnou zbraní pro budování silného socialistického státu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp