Skip to content

Okouzlující socialistické vesnice zbudovány v oblasti Komdok

Pchjongjang, 27. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V oblasti Komdok vyrostly okouzlující socialistické vesnice, které slibují světlou budoucnost hornického města. V oblasti, kde kvůli velkým přírodním katastrofám bylo všechno zaplaveno bahnitou vodou a pohřbeno v hromadě kamenů, v důsledku čehož ani hospodáři nemohli rozeznat svůj dům, byly v horské rokli všude postaveny moderní domy, vytvářející pohádkové scenérie.

Jednopatrové, přízemní a vícepatrové obytné budovy pro více než 2 300 rodin, veřejné budovy a parky byly úspěšně postaveny, a tak se neštěstí oblasti Komdok změnilo v požehnání.

 

 

Obnova tváře oblasti Komdok je skvělým výsledkem horoucí lásky a vášnivého odhodlání váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, se kterými se stará o naši dělnickou třídu. Je to také cenný úspěch bojového ducha a vytrvalosti lidové armády, která díky krvi a potu vlastenecké oddanosti zbavila úzkosti naši stranu a lid.

V dobře postavených hornických vesnicích v zasažených oblastech se konala shromáždění k předání nových domů. Místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čche Hwi, předseda lidového výboru provincie Jižní Hamgjong soudruh Kim Pong Jong, místopředseda provinčního výboru Korejské strany práce Jižního Hamgjongu soudruh Kim Jong Hak, příslušní funkcionáři a velitelé vojenských útvarů, které se na výstavbě podíleli, navštívili rodiny, které se přestěhovaly do nových obytných budov, a blahopřáli obyvatelům.

Pracující lid, který se stal pánem nových pohádkových vesnic, v slzách nadšení děkoval váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi za jeho lásku hlubší než oceán. Jednomyslně složil rozhodnou přísahu vtisknout do svých srdcí péči matky strany, která vytvořila hnízdo štěstí, a oslavit 80denní pracovní kampaň úspěchy ve zvyšování produkce rud a hrdě přivítat 8. sjezd naší strany.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp