Skip to content

Nové okouzlující domy v okresech Orang a Hočchon

Pchjongjang, 23. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Divize vybraných členů strany z hlavního města poté, co splnily své přidělené úkoly, se opět vydaly do oblastí, které utrpěly nejvážnější škody, a přeměnily obec Rjongpchjong-ri v okrese Orang provincie Severní Hamgjong a dělnickou čtvrť Sinhong v okrese Hočchon provincie Jižní Hamgjong v okouzlující vesnice.

V bezvadně postavených nových vesnicích se konala shromáždění k předání nových obytných budov. Zúčastnili se jich funkcionáři provincií Severní a Jižní Hamgjong a obyvatelé postižených oblastí. Řečníci srdečně poblahopřáli obyvatelům k novým domovům. Uvedli, že vážený soudruh nejvyšší vůdce, který zanechal stopy obětavosti a úsilí na větrném východním pobřeží, kde ještě nebyly odstraněny následky tajfunu, přijal veškerá opatření k výstavbě domů pro obyvatele postižených oblastí. Konstatovali, že nikde na světě nejsou tak šťastní lidé jako náš lid, který má skvělého otce, a s duší horoucí věrnosti obyvatel postižených oblastí a všeho lidu provincie provolali nejvyšší slávu a vyjádřili nejvřelejší díky váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi.
 

 

Na shromážděních byly za potlesku účastníků předány bytové dekrety obyvatelům postižených oblastí. Poté zazněly projevy odhodlání. Řečníci odhalili nadšení ve svých duších slovy, že není možné ani minutu žít v odloučení od laskavé náruče váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který projevuje bezmeznou péči, nesrovnatelnou dokonce s láskou všech rodičů.

Stěhování do nových domů se odehrávalo za smíchu, šťastného zpěvu a veselých tanců.

Funkcionáři provincií navštívili rodiny, které se přestěhovaly do nových obytných budov, poblahopřáli jim k jejich novému domovu a sdíleli s nimi radost.
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp