Skip to content

Nové domy v postižených oblastech okresu Kimhwa

Pchjongjang, 12. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V okrese Kimhwa provincie Kangwon došlo ke šťastné události, kterou může všechen lid závidět. Sloužící mužstvo lidové armády v odvážné nepřetržité bitvě postavilo nové obytné budovy v centru okresu a jeho různých obcích zasažených těžkými přírodními katastrofami a vytvořilo další okouzlující krajinu socialistické pohádky.

Pod pečlivým vedením a péčí váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una byly v postižených oblastech okresu Kimhwa krásně postaveny nové domovy a 11. listopadu se konalo jejich slavnostní osídlení.
 

 

Přítomni byli kandidát politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda provinčního výboru KSP v Kangwonu soudruh Pak Čong Nam, vedoucí oddělení Ústředního výboru KSP soudruh Ri Jong Re, předseda provinčního lidového výboru v Kangwonu soudruh Čche Il Rjong, příslušní funkcionáři, pracující lid okresu Kimhwa a vojenští budovatelé.

Na shromážděních byly předneseny blahopřejné projevy. Obyvatelům nových domů byly předány bytové dekrety. Poté zazněly projevy odhodlání. Ve stejný den se lidé přestěhovali do nových domů v 17 obcích a dělnických čtvrtích okresu včetně Čchoso-ri a Jonsong-ri.

Funkcionáři a velící důstojníci vojenských útvarů podílejících se na stavbě navštívili rodiny, které se přestěhovaly do nových obytných budov, blahopřáli obyvatelům, jež měli radost, že dostali komfortní domy s veškerým vybavením, a sdíleli s nimi štěstí.

Ve vesnicích se vesele tančilo a v každém domě bylo slyšet smích radosti a štěstí.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp