Skip to content

Uskutečnilo se 21. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 30. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – 29. listopadu se v sídle Ústředního výboru strany uskutečnilo 21. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na shromáždění byl přítomen předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra Ústředního výboru strany. Jako pozorovatelé byly přítomny kádry hlavních oddělení Ústředního výboru strany, členové přípravného výboru sjezdu strany a další příslušní pracovníci.

 

 

Z pověření politbyra Ústředního výboru strany zasedání předsedal vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un.

Zasedání projednalo klíčové body programu: zprávu o přípravách 8. sjezdu KSP a přijetí příslušných opatření, otázku personální reorganizace příslušného oddělení ÚV strany k posílení oblasti ideologické práce strany, další důsledné ustavování systému vedení strany v příslušných institucích a prohlubování jejich politického a stranického vedení, hlavní otázky zlepšování stranického vedení v ekonomické práci a plnění okamžitých ekonomických úkolů.

Politbyro ÚV KSP vyslechlo zprávu přípravného výboru sjezdu strany o stavu příprav, včetně pořádání stranických konferencí k podání zpráv o práci a volbám řídících orgánů stranických organizací všech úrovní, o volbě delegátů na sjezd strany, přípravě dokumentů pro sjezd strany, přípravě kulturních a politických akcí před sjezdem a po něm. Poukázalo také na řadu zjištěných úchylek a hlavní úkoly přípravného výboru sjezdu a nastínilo vhodné směřování k otázkám předloženým přípravným výborem sjezdu.

Za účelem zlepšení a posílení oblasti ideologické práce strany v souladu s požadavky vývoje naší revoluce politbyro ÚV KSP zvážilo příslušné otázky a schválilo organizační mechanismus.

Politbyro ÚV KSP ostře kritizovalo orgány hospodářského vedení za to, že nezvládají vědecké vedení přidělených oborů v souladu se subjektivní a objektivní situací a podmínkami a nepřekonávají subjektivismus a formalismus. Zdůraznilo také potřebu důsledně zajišťovat vědecký charakter provozu a řízení hospodářské politiky strany a projevovat velké odhodlání a odpovědnost.

Politbyro ÚV KSP projednalo opatření k důležitým otázkám splnění bezprostředních hospodářských úkolů letošního roku a jednomyslně přijalo klíčová rozhodnutí.

  

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp