Skip to content

75 let Socialistického svazu žen Koreje

Pchjongjang, 18. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Socialistický svaz žen Koreje slaví 75. výročí svého založení.

18. listopadu čučche 34 (1945) byl pod moudrým vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena založen Demokratický svaz žen Koreje, předchůdce Socialistického svazu žen Koreje. Vytvoření Svazu žen bylo významnou událostí, která připravila cestu pro rozhodný obrat ve společensko-politickém životě našich žen.

Po osvobození vlasti vytvořil velký vůdce Svaz žen dříve než jiné organizace pracujícího lidu a poté vydal zákon o rovnosti pohlaví. Výsledkem bylo, že naše ženy byly osvobozeny od dlouhodobého feudálního útlaku a ponížení a mohly se tak podílet na politickém, hospodářském a kulturním životě společně s muži a urychlit revoluci a výstavbu jako důstojné paní budování nové společnosti.

 

Pod moudrým vedením velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila byl svaz posílen a rozvinut jako revoluční ženská politická organizace s vysokou bojeschopností, která věrně podporuje vedení Korejské strany práce.

Velký generál ve svých klasických pracích, včetně díla „Ženy jsou mocnou silou při prosazování věci revoluce a budování nové společnosti,“ odpověděl na praktické a teoretické otázky, které vyvstávají při rozvoji ženského hnutí. Našel příklady doby mezi ženami v různých odvětvích národního hospodářství a dal je za vzor k poučení. V posledním roce svého života sledoval představení amatérských uměleckých skupin Svazu žen v celé zemi a projevil velkou důvěru ve Svaz žen.

Myšlenky a nesmrtelné zásluhy velkých vůdců při budování Svazu žen orientovaného na čučche jsou dnes zděděny a na vysoké úrovni rozvíjeny váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zveřejnil klasické dílo „Dále posilujme činnost Svazu žen pod praporem formování celé společnosti na základech kimirsenismu-kimčongilismu“ a zdůraznil směr a cestu pro další posilování a rozvoj práce svazu v souladu s požadavky nové éry revoluce čučche. Moudře vede naše ženy, aby se staly mocnou silou, která tlačí jedno ze dvou kol vozíku budování mocné socialistické země.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp