Skip to content

Úsilí o důsledné dodržování nouzových státních protiepidemických opatření

Pchjongjang, 29. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V různých částech země se přijímají preventivní opatření proti onemocnění „COVID-19“ a zintenzivňuje nouzový protiepidemický boj.

Ústřední nouzové protiepidemické jednotky zajišťují, aby funkcionáři zvýšili svoji ostražitost proti neopatrným praktikám, a zároveň ostře sledují stále se zhoršující světovou zdravotní krizi. Všude umísťují propagandistické materiály o důsledném potlačení zhoubné pandemie a zvyšují protiepidemickou atmosféru prostřednictvím sdělovacích prostředků, vzdělávacích sítí a reproduktorů.
 

 

Nouzové protiepidemické jednotky v celé zemi zavedly s příchodem zimní sezóny více protiepidemických kontrolních bodů a posílily odpovědnost a roli zaměstnanců. Rovněž přijímají rázná opatření k vykořenění nekulturních a nehygienických postupů, které mohou vést k šíření pandemie.

V zónách podél hranic a demarkační linie byla vybudována silná blokovací bariéra, která umožňuje funkcionářům, pracujícím a obyvatelům pevně dodržovat stanovený postup, okamžitě pozorovat sebemenší abnormální jevy a přijmout vhodná opatření.

V pobřežních oblastech jsou stanovena přísnější pravidla přístupu do moře a mořský odpad je včas odstraňován a zpracován.

V jednotkách odpovědných za dovoz provádějí v souladu s protiepidemickými požadavky důkladnou speciální dezinfekci z hlediska druhu a vlastností materiálu a formy balení zboží a pravidelně provádějí lékařské prohlídky osob.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp