Skip to content

Slavnostní zahájení provozu vodní elektrárny Kumjagang 2

Pchjongjang, 31. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Vodní elektrárna Kumjagang 2 byla skvěle postavena jako příklad menší vodní elektrárny v naší zemi a uvedena do provozu.

Dokončení elektrárny přineslo pokrok v zalesňování a ochraně vod v okrese a položilo pevný základ k hospodářskému rozvoji a zlepšení života jeho obyvatel.

Slavnostní uvedení do provozu se konalo 30. října. Zúčastnili se jej předseda výboru Korejské strany práce provincie Jižní Hamgjong soudruh Ri Čong Nam a předseda provinčního lidového výboru soudruh Kim Pong Jong, příslušní funkcionáři provincie a okresu, pracující lid okresu Kumja a zaměstnanci vodní elektrárny.

 

Při slavnostním uvedení do provozu byl předán blahopřejný dopis Ústředního výboru Korejské strany práce funkcionářům a pracujícím okresu Kumja, kteří se podíleli na výstavbě vodní elektrárny. V dopise se zdůrazňuje, že velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il zahájili nové dějiny přeměny řeky Kumja a poskytli cenné pokyny k postupné výstavbě kaskádových vodních elektráren pro všestranné využití řeky.

Ústřední výbor KSP rovněž vysoce ocenil funkcionáře, pracující a dobrovolníky z okresu Kumja, kteří bezchybnou stavbou hydroelektrárny Kumjagang 2 dosáhli příkladného úspěchu při provádění politiky strany v oblasti přetváření přírody a připravili drahocenný dar k významnému okrášlení 75. výročí založení strany.

Během slavnosti byla přednesena zpráva, následovaná projevy.

 
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp