Skip to content

Nouzová protiepidemická velení stále posilují masovou kampaň proti COVID-19

Pchjongjang, 20. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Nouzová protiepidemická velitelství na všech úrovních v Pchjongjangu a v různých oblastech naší země zesilují svou protiepidemickou práci k prevenci COVID-19.

Ústřední nouzové protiepidemické velitelství každý týden prostřednictvím národního videokonferenčního systému jasně stanoví různé nouzové protiepidemické příkazy, aby důkladně předešlo COVID-19, aktivně shrnuje úspěchy a zkušenosti s jejich prováděním a přijímá rázná opatření proti chybám a přijímá vhodná opatření.

 

Na území státních hranic, demarkační linie a podél mořského pobřeží provádí ještě přísnější opatření, aby vědecky zdůvodněně došlo k prevenci a zabránění pronikání a šíření epidemie, přičemž je posilována kontrola tak,  aby všichni lidé bezpodmínečně dodržovali příkazy a dohled nouzových protiepidemických velitelství.

Rovněž přesně provádí propouštění osob pod lékařským dohledem, včetně cizinců, navrátilců z pracovních cest do zahraničí a jejich kontaktů, umístěných do karantény v rámci státního protiepidemického systému.

Díky spolehlivému lékařskému dohledu a fyzickému vyšetření bylo potvrzeno, že neexistují žádné neobvyklé příznaky, a od 19. března byli propuštěni všichni cizinci kromě tří.

 

 

V provinciích Jižní Pchjongan a Severní Pchjongan bylo dodatečně propuštěno z karantény 1 500 a 1 090 lidí. I v dalších provinciích byli postupně propouštěni ti, kterým vypršelo karanténní období a nevykazovali příznaky infekce.

V provincii Kangwon bylo z karantény dosud propuštěno 1 430 lidí a byla přijata aktivní opatření k jejich sledování po určitou dobu.

Nouzová protiepidemická velení na všech úrovních povzbuzují ke zlepšení hygieny, neustále se dezinfikovaly ulice, vesnice a pracoviště, čímž se z hygienické práce stane masová kampaň k zabránění COVID-19.

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp