Skip to content

PROHLÁŠENÍ 17. PLÉNA SPOLEČNOSTI ČESKO-KOREJSKÉHO PŘÁTELSTVÍ PEKTUSAN

Praha, 8. června čučche 108 (2019) – Členové a hosté 17. pléna Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan si připomněli 20. výročí dne, kdy byla tato společnost zaregistrována jako občanské sdružení. Členové Společnosti usilují o navázání a prohlubování přátelských vztahů mezi lidem České republiky a Korejské lidově demokratické republiky ve všech oblastech života obou zemí. Napomáhají rozvoji kulturních, hospodářských a politických česko-korejských styků. Důrazně vystupují proti všem snahám zdiskreditovat KLDR a proti politickému zkreslování historie a zejména současného života v této zemi.

Ocenili jsme postoje členů přípravného výboru, kteří v roce 1999, v období jednoznačně lživého odsuzování KLDR jako „osy zla“, vynaložili osobní úsilí a také odvahu před možnými restrikcemi a zaměřili se na objektivní podporu KLDR úspěšně budující socialismus navzdory útokům a vyhrožování imperialistických zemí světa v čele s USA. Výbor Společnosti ocenil aktivitu a zásluhy členů o rozvoj česko-korejského přátelství udělením „Čestného uznání“ 15 členům, z toho pěti bylo uděleno „in memoriam“.

KLDR v minulém roce velkolepě oslavila 70. výročí svého založení, po celou dobu své existence se řadí mezi pokrokové země budující socialismus, pod vedením Korejské strany práce úspěšně rozvíjí ekonomickou i vojenskou sílu k zachování své samostatnosti i obranyschopnosti a formuje všechny oblasti společnosti země na principech kimirsenismu-kimčongilismu s cílem vytvořit podmínky pro šťastný život svého lidu.

Víme, že již od svého založení musí KLDR čelit úkladům imperialistických zemí v čele s USA, které vyvrcholily zničující válkou proti ní v letech 1950 – 1953, ve které však hrdá země ubránila svoji nezávislost. Od této doby pod vedením velkých vůdců, řízená skvělou Korejskou stranou práce, dosáhla zásadních změn v existenci země a národa, kdy se dříve zaostalá a slabá země stala silným socialistickým státem, sloužícím zájmům lidových mas. Hold za to patří prezidentovi Kim Ir Senovi a generálnímu tajemníkovi Kim Čong Ilovi, kteří zakládali KLDR a vedli ji k vítězství.

Jedinečnou podmínkou k úspěšnému rozvoji země jsou ideje čučche, představující návod k jednání ve všech oblastech činnosti KLDR. Jsou symbolem nezávislosti a vítězství. Obrovskou zásluhu na tom má nejvyšší vůdce Kim Čong Un, jenž zásadně pokračuje v díle  revolučních předchůdců, pozvedl Koreu na ještě vyšší úroveň a otevřel jí světlou budoucnost 21. století, století samostatnosti.

Členové Společnosti ve své činnosti vždy plně stáli na straně KLDR, nalézali cesty k prohlubování spolupráce a přátelství jak s řadou korejských institucí, tak s konkrétními korejskými přáteli, a vděčí za to také ochotě a výborné spolupráci s představiteli a pracovníky velvyslanectví KLDR v Praze, kterému chceme i dnes poděkovat. Výbor každodenní neúnavnou prací získává nové členy a příznivce, organizuje besedy s občany v řadě míst ČR a pravidelně se vyjadřuje k významným výročím i událostem v KLDR.

K výrazné změně v naší činnosti došlo od roku 2015, kdy do Společnosti vstoupila řada nových členů mladšího věku, byli přijati i soudruzi ze Slovenska, vedení se omladilo a vedle předsedy byli zvoleni i dva místopředsedové výboru. V současné době je činnost pravidelná a díky mladším členům je naše práce prezentována na internetu, kam dáváme aktuální informace o dění v KLDR, o naší činnosti a jsou uveřejňovány např. překlady různých dokumentů apod. Prakticky každoročně na pozvání korejské strany někteří z našich členů Koreu navštěvují a zúčastňují se zde důležitých politických akcí, navazují přátelské kontakty, ale také se seznamují s velkolepými úspěchy celé země při její výstavbě i zajišťování obranyschopnosti. Nedávné takové návštěvy v KLDR se v dubnu 2019 zúčastnili dva členové výboru.

Pozorně jsme sledovali dvě setkání nejvyšších představitelů KLDR a USA, předsedy Kim Čong Una a prezidenta Donalda Trumpa, kdy KLDR k těmto rozhovorům přistoupila jako siná a důstojná socialistická země, která do dnešních dnů uhájila svoji nezávislost před všemi imperialistickými hrozbami. Zdůrazňujeme, že KLDR deklarovala zájem ukončit nepřátelské vztahy, ačkoli USA se nikdy neomluvily za zločiny spáchané v průběhu válečné agrese a neumožnily ani podepsání mírové smlouvy po 66 letech po válce. Oceňujeme též postupné snižování napětí mezi severem a jihem, jak o něm svědčí několikerá setkání předsedy Kim Čong Una a prezidenta jižní Koreje Mun Če Ina. Podporujeme dosažení národního znovusjednocení obou Korejí.

Účastníci 17. pléna Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan přejí lidu KLDR  hodně dalších úspěchů při budování socialismu, k tomu tak potřebný mír, odstranění nespravedlivých sankcí ze strany světových mocností a spolu s tím i prohlubování přátelství mezi lidem České republiky a Korejské lidově demokratické republiky.

 

V Praze dne 8. 6. 2019