Skip to content

Pokračující konfrontační řádění jihokorejské konzervativní bandy způsobí další neštěstí

Pchjongjang, 30. října čučche 109 (2020) (KCNA) – 29. října Korejská ústřední tisková agentura zveřejnila následující zprávu:

Uplynul měsíc ode dne, kdy došlo ke smutné události, že zemřel obyvatel jižní strany, který nelegálně vstoupil do vod Západního moře.

Během této doby jsme okamžitě sdělili výsledek vyšetřování podrobností incidentu v souladu se záměrem našeho nejvyššího vedení, aby důvěra a respekt mezi severem a jihem nebyly výrazně narušeny kvůli neočekávanému neštěstí, které ve vodách Západního moře nikdo nechtěl, a také jsme vyjádřili omluvu v souvislosti s výskytem politováníhodného incidentu ve vodách pod kontrolou naší strany.

Od toho dne jsme vyvinuli veškeré úsilí, abychom našli mrtvolu zemřelého ve vodách Západního moře a vrátili ji jeho rodině, ale bohužel jsme dosud nedosáhli výsledku. Litujeme toho a dotyčné odvětví se rozhodlo pokračovat v přijímání nezbytných opatření i v budoucnu.

 

Avšak nyní se na jižní straně nechutné činy, urážející naše dobré úmysly a zaměřené na prohlubování nedůvěry a rozporů mezi našimi krajany, zhoršily natolik, že překročily mez tolerance a způsobily pobouření naší armády a lidu.

Není to tak, že bychom jižní straně neměli k incidentu co říci.

Dějiny zaznamenaly mnoho příkladů, kdy se malé incidenty v příhraničních oblastech mezi zeměmi s mírovými vztahy změnily v divokou palbu. Ba co více, mezi severem a jihem není technicky mír, ale stav příměří, navíc místem výskytu této události byly vody horkého místa v Západním moři, kde dochází k akutní konfrontaci obou stran.

Jak bude vojenská služba reagovat v takové situaci, kdy neví, za jakým účelem obyvatel jižní strany nelegálně vstoupil do vod pod kontrolou naší strany, zejména když okamžitě nereagoval na naši výzvu – to je jižní straně zcela jasné.

Avšak vzhledem k tomu, že k tomuto neočekávanému incidentu došlo v mořské oblasti, kde se uplatňuje naše suverenita, projevili jsme s přihlédnutím k současnému stavu mezikorejských vztahů své pocity lítosti jižní straně a v tichosti jsme s maximální trpělivostí čelili všem pomluvám na jižní straně po incidentu.

Avšak konzervativní síly jižní Koreje, včetně „strany Moc lidu“, proniknuté do morku kostí myšlenkou konfrontace s krajany, pokřikují s očima podlitýma krví o „zvěrstvech“ a „porušování lidských práv“ a snaží se své krajany pomlouvat. Bezohledně také pozvedají křik a pláč, aby z nedávného incidentu udělaly příležitost k dosažení svých špinavých politických cílů.

Dokonce chtějí problém přenést na mezinárodní scénu včetně OSN, obviňujíce někoho z „problému lidských práv“.

Obecně nemají v úmyslu rozumně posoudit podrobnosti tohoto incidentu a přijmout správná opatření k jeho vyřešení, ale zuřivě vzbuzovat nedůvěru a nepřátelství vůči krajanům.

Popisovat ruku podanou krajany na znamení dobré vůle jako tasenou šavli a řvát s pěnou v ústech je zarytým zlozvykem konzervativní bandy.

Jako hořkou ředkví jsme už dlouho otráveni šílenstvím konzervativní smečky podporující konfrontaci s krajany, ale v podmínkách nepřetržitého pokračování úmyslných a spikleneckých pomluv v souvislosti s tímto incidentem je nemůžeme nezpochybnit.

 

 

Jak jsme již informovali jižní stranu, řekli jsme dostatečně jasně: Náš voják nemohl nepřijmout sebeobranné opatření, když usoudil, že došlo k nebezpečné situaci, když obyvatel jižní strany, který nelegálně vnikl do vod Západního moře pod kontrolou naší strany, neuposlechl příkaz k zastavení a chystal se uprchnout.

Oznámila nám snad jižní strana, že se její občan blíží do našich vod?

Co se týče takzvaného „poškození mrtvoly“, nad kterým konzervativní banda povykuje a běsní, jihokorejské vojenské kruhy již objasnily pravdu o něm.

K výše uvedenému dodáváme, že naše neměnná pozice je následující: Tato nešťastná událost v Západním moři vznikla v důsledku špatné kontroly občana jižní strany ve vodách horkého místa během napjatého období, nebezpečnějšího než kdy dříve pod vlivem zhoubného viru šířícího se po všech oblastech jižní Koreje. Hlavní odpovědnost za výskyt nešťastného incidentu tedy leží na jižní straně.

Než začnete hledat chyby na druhých, měli byste se podívat na sebe.

Konzervativní smečka, která tvrdí, že se tak zajímá o „lidská práva“, neotevřela ústa ohledně nedávného hrozného incidentu usmrcení obyvatele jižní Koreje obrněným vozem armády USA a zabití jejich obyvatele náhodnou střelbou z kulometu, když plaval přes řeku na vojenské demarkační linii, aby vstoupil do naší republiky. A odvažuje se povykovat o něčích „lidských právech“.

Bezohledné chování konzervativní bandy nepochází ze skutečného zájmu o životy a práva lidu, ale jejím skutečným účelem je uvrhnout jihokorejskou společnost do hysterie bezpříkladné konfrontace proti republice a „očištění od stoupenců komunismu“ pod záminkou tohoto incidentu.

Žádné falšování a pomlouvačná kampaň konzervativních sil nemohou pošpinit důstojný obraz naší republiky, kde je zvykem státu vážit si lidu, milovat lid a upřednostňovat lid navzdory přírodním katastrofám a jakýmkoli nesnázím.

Černé mraky neklidu a svárů stále visí velmi nízko nad vztahy mezi severem a jihem kvůli šílencům, kteří jsou posedlí eskalací konfrontace s krajany a politickými spory a chamtivostí po „moci“ navzdory každodenně se zhoršujícímu živobytí lidu a šíření zhoubné pandemie. To je dnešní skutečnost.

Současná vážná situace, kdy nejrůznější urážky již překročily hranice tolerance a existují čím dál otevřenější pokusy proměnit tento incident v mezinárodní intriky proti republice, znovu otřásá hranicí velkorysosti a laskavosti, kterou jsme doposud udržovali.

Přejeme si, aby se neblahé příklady, kdy náhodný incident uvrhl mezikorejské vztahy do záhuby, neopakovaly. To je náš postoj.

Předem varujeme, že bezmyšlenkovité konfrontační řádění jihokorejské konzervativní bandy může způsobit ještě větší neštěstí.

 

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp