Skip to content

Soudruh Kim Čong Un navštívil Samčijonský kraj

Kontrola farmy Čunghung

Pchjongjang, 10. července čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, vedl na místě zemědělské práce farmy Čunghung v Samčijonském kraji. Doprovázeli ho soudruzi Hwang Pjong So, Čo Jong Won a Kim Jong Su, vysocí funkcionáři Ústředního výboru KSP.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zkontroloval bramborové pole první pracovní brigády farmy. Vzhledem k tomu, že bramborová plíseň a povodňové škody mají v červenci každoročně dopad na sklizeň brambor, vážený soudruh nejvyšší vůdce se zeptal, jak je tomu letos. Zdůraznil nezbytnost, aby odvětví zemědělství přijalo důkladná technická opatření k zabránění škodám způsobeným nízkými teplotami a hnilobou, což je největší problém při pěstování brambor v severních horských oblastech. Poznamenal, že agronomové a osoby odpovědné za pozemky by měli posílit svou zodpovědnost a roli tak, aby zintenzivnili předpovídání napadání brambor plísní a že je třeba přijmout přísná opatření k zajištění zemědělských chemikálií a intenzivně jimi postřikovat bramborové rostliny v případě napadení a zabránit jeho šíření. Zdůraznil potřebu nasměrovat úsilí v chovu dobytka k vytvoření cyklu produkce potravin v zemědělství a chovu zvířat, zvýšit úrodnost půdy na bramborových polích a vést vědeckým a technickým způsobem hnojení a pěstování na bramborových polí včetně pletí, okopávání, hnojení a hubení škodlivého hmyzu.

 


 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se při pohledu na zemědělské stroje a traktory brigády s seznámil s jejich počtem a provozem. Řekl, že otázka, které chtěl věnovat pozornost a seznámit se s ní, je podíl a úroveň mechanizace pěstování brambor, a poznamenal, že by měla být úroveň komplexní mechanizace farmy výrazně zvýšena. Poukázal na to, že zemědělské odvětví je dobrým příkladem mechanizace zemědělskými stroji zajištěnými před více než 20 lety. Komplexní mechanizace by měla být realizována pomocí moderních a výkonných zemědělských strojů v souladu s požadavky měnící se a rozvíjející se skutečnosti a zemědělští funkcionáři by měli přidat ke svým znalostem dobrou znalost světového trendu vývoje zemědělských strojů a odvážně stanovit vysoký cíl, dodal.

Poté si vážený soudruh nejvyšší vůdce prohlédl skladování bramborových sazenic. Ocenil zavedení automatického systému řízení provozu, který umožňuje automaticky měřit a kontrolovat teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu uhličitého ve skladu, a zdůraznil potřebu zvýšit kapacitu řádným odhadem množství sazenic k rozšíření bramborových polí.

 


 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce při kontrole farmy nastínil plán a pokyny pro vylepšení administrativního centra v obci Čunghung-ri. Zdůraznil, že je třeba v první řadě modernizovat jednotky spojené se zásluhami vedení velkého vůdce a velkého generála, jako je farma Čunghung, kterou několikrát navštívili, a na základě jejich zkušeností postupně změnit tvář zemědělských vesnic v plném rozsahu. Řekl, že strana aktivně pomůže vybudovat farmu Čunghung jako příkladnou jednotku rozvoje vesnice, a poskytl instrukce k řádnému odhadu a ohlášení potřebných materiálů a práce.

V letošním významném roce, kdy si připomínáme 20 let od doby, kdy strana nastolila politiku přinášející radikální změnu v pěstování brambor, musíme mít na paměti přání velkého generála, který se zajímal o problém pěstování brambor v provincii Rjanggang, a zajistit vysokou úrodu brambor v jeho rodném kraji, řekl.

 
 

Kontrola staveb v Samčijonském kraji

 

 

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, vedl na místě stavby v Samčijonském kraji. Doprovázeli ho soudruzi Hwang Pjong So, Čo Jong Won, O Il Čong a Kim Jong Su, vysocí funkcionáři Ústředního výboru KSP.

Při pohledu na hlavní plán výstavby oblasti a na mapu, která zobrazuje pohled z ptačí perspektivy na obvod kraje na pozorovací ploše na vrchu Pege, si vážený soudruh nejvyšší vůdce vyslechl vysvětlení.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce dal pokyn, aby v budoucnu byl plán rozšiřování a rozvoje oblasti okolo břehů jezera Samči zahrnut do plánu výstavby kraje. Dívaje se na mapu, která zobrazuje pohled z ptačí perspektivy na krajské město, řekl, že barva fasád a nátěru plechových střech budov by měla být harmonicky přizpůsobena jejich použití a vlastnostem a měla by být vybrána barva fasád vhodná do zalesněných oblastí hory Pektu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že v souladu se schváleným územním plánem by měla být provedena výstavba Samčijonského kraje, rozdělená do oblastí vzdělávání, bytových domů, moderních ulic, průmyslu, sportu a kulturní výchovy, obchodních služeb a cestovního ruchu. Řekl, že ve výstavbě Samčijonského kraje by mělo být vytvořeno vzorné horské město s moderní civilizací a vzhled celého kraje v horách naší země by měl být vylepšen a dobře vybudován zobecněním zkušeností a tento proces by se měl stát obdobím velkého skoku a další revoluce v budování kraje.

Vzhledem k tomu, že výstavba krajského města Samčijon se děje uprostřed zájmu a podpory celé strany, státu a společnosti, měla by být v krátké době dokončena důkladnou organizací vedení a zásobování v bleskové bitvě. Zdůraznil potřebu zavést konstrukční metody vhodné pro charakteristiky severní oblasti s velkým množstvím sněhu a nízkou teplotou a zajistit kvalitu staveb na nejvyšší úrovni zintenzivněním vedení a dohledu nad výstavbou bez soustředění pouze na rychlost. Řekl, že je třeba udělat dobrý návrh zalesňování a výsadby stromů v okresech kraje a zdůraznil potřebu zasadit mnoho bílých bříz, oblíbených stromů velkého generála.

 

 


 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zkontroloval staveniště Správy míst revolučních bitev v tajném táboře hory Pektu a ubytovny pro účastníky studijních pochodů a seznámil se s vedením stavby. Mnoho jednotek se zabývá výstavbou kraje, a proto by státní instituce stavebního dozoru měly vytvořit řádný systém dohledu a stanovovat stále přísnější požadavky, řekl. Při procházce oblastí Rimjongsu uvedl, že různé typy obytných domů a objektů by měly být umístěny různorodým a svérázným způsobem podél údolí, zachovávajíce vlastnosti přírody a topografie.

Během výstavby kraje nesmí být zničen les, zdůraznil a žádal o zachování ekologického prostředí v oblasti hory Pektu s ohledem na to, že tato oblast je posvátným místem revoluce, kde žádný kořen stromu a žádné stéblo trávy nelze nikdy zanedbat.

Prostřednictvím práce na zlepšení Samčijonského kraje bychom měli obnovit nejen vzhled jeho oblasti, ale také duševní podmínky lidu, aby kraj hrál svou roli hospodáře beze ztráty nezávislosti a ducha sebevědomí, když kraji pomáhá celá země, řekl a dodal, že kraj by měl v novém století vytvořit nového revolučního ducha, nového ducha doby v budování komunistického ráje na zemi.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že výstavba kraje prošla velkým pokrokem, a poděkoval budovatelům za to, že se věrně věnují práci, aby byl kraj vylepšen bez jediné chyby.

 


 

Kontrola Samčijonské továrny na bramborovou mouku

 

 

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, znovu poskytl politické vedení moderní Samčijonské továrně na bramborovou mouku, postavené v Samčijonském kraji. Doprovázeli ho soudruzi Hwang Pjong So, Čo Jong Won, O Il Čong a Kim Jong Su, vysocí funkcionáři Ústředního výboru KSP.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce znovu navštívil továrnu, aby na místě projednal opatření k vybudování nového procesu pro výrobu 2 000 tun zpracovaných bramborových potravin ročně na základě bramborové mouky v souladu se skutečností, že v loňském roce byl vybudován proces s kapacitou tisíců tun.

Při prohlídce výroby bramborových polotovarů vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že továrna nebyla v provozu na plný výkon, ale měla by vyrábět obrovské množství bramborové mouky z brambor sklizených v letošním roce, aby bylo možno dodat lidu spoustu jídla z brambor a bramborových polotovarů.

Nyní, kdy má továrna dokonalý výrobní proces, je třeba zvýšit produkci brambor, aby se její výroba dostala na normální úroveň, řekl. Poté, co se seznámil s pěstováním brambor v kraji, zdůraznil potřebu provádět kvalitní výsadbu brambor v příslušném období a kultivovat bramborová pole vědeckým a technickým způsobem a realizovat komplexní mechanizaci, aby bylo dosaženo přelomového zvýšení výnosu na čongbo (přibližně hektar, pozn. překl.).

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že strana vyřeší problém vozidel nezbytných pro organizaci přepravy brambor po sklizni a dodal, že je důležité je shromáždit včas, aby nedošlo ke ztrátě ani jediné brambory a plně byly zajištěny brambory pro továrnu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že strana má velké očekávání od Samčijonské továrny na výrobu bramborové mouky, která otevřela novou cestu v průmyslu zpracování brambor naší země, a důrazně vyzval její funkcionáře a zaměstnance, aby udrželi továrnu v plném provozu v duchu oddané služby lidu, a aby tím továrna vybudovaná stranou s velkou péčí skutečně přispěla ke zlepšení stravy lidu.

  

 

Setkání s funkcionáři Samčijonského krajského výboru strany

 

 

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády,  svolal funkcionáře Samčijonského krajského výboru KSP a byl s nimi vyfotografován na paměť.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce ocenil pracovníky krajského výboru strany za to, že se v souladu s myšlenkou a záměrem Ústředního výboru strany ujali vedení v dynamickém úsilí pro budování kraje, posvátné země revoluce, jako modelu pro celou zemi a komunistického ráje na zemi. Poté byl s nimi na paměť vyfotografován před sochou velkého generála, postavenou v Samčijonském kraji.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že kraj je v naší zemi důležitou místní základnou, a posílení kraje je naléhavou záležitostí při realizaci komplexní prosperity země. Ústřední výbor strany přikládá velkou důležitost povinnosti a roli krajského výboru, který může být nazván hospodářem kraje a štábem, který organizuje a řídí veškerou práci kraje, zdůraznil.

Uvedl, že funkcionáři krajského výboru strany by se měli stát základními prvky naplněnými myšlenkami Ústředního výboru strany do morku svých kostí a krajský výbor by se měl stát mocnou hnací silou, která včas přijme politiku naší strany a převezme úsilí o její uskutečnění. Doufaje, že funkcionáři krajského výboru strany budou skutečnými služebníky lidu, zdůraznil potřebu považovat lid za nebe a podporovat jej jako náš generál, aby se krajský výbor strany stal rodným domovem lidu, kde lid často vyslovuje své niterní myšlenky, a že by měl zapustit kořeny v srdcích lidu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že má v úmyslu stát se členem Samčijonského krajského výboru strany a přispět ke zlepšení kraje, duchovního rodiště našeho lidu, v ráj lidu, kde se žije nejlépe v naší zemi, a důrazně vyzval všechny, aby se věnovali celým srdcem a duší modernizaci kraje tak, jako by zkrášlovali své vlastní domovy.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp