Skip to content

Revoluční zásluhy soudruha KIM ČONG ILA budou věčné

Uplynulo 29 let od jmenování velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila vrchním velitelem Korejské lidové armády 24. prosince čučche 80 (1991), jež bylo historickou událostí pro zajištění pevné základny vedení revoluční věci čučche  k vítězství. Každým rokem si v tento slavný den náš lid v hlubokém pohnutí připomíná vlasteneckou cestu, kterou prošel soudruh Kim Čong Il, když hájil osud země a lidu tvrdým rozdrcením politiky spojených imperialistických sil k izolaci a potlačení během „náročného pochodu“ a „nuceného pochodu“ a věnoval se rozvoji průmyslu národní obrany.

Díky tomu se naše země stala socialistickou pevností, úspěšně bránící svou suverenitu a důstojnost navzdory těžkostem způsobeným zlomyslnou blokádou a izolačními manévry nepřátelských sil, a náš lid se stal mocným a odvážným lidem otáčejícím koly dějin soběstačného rozvoje a rozkvětu.

 

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il rozvinul revoluční ozbrojené síly ve politicko-ideologickou a strategickou moc v podmínkách přímé konfrontace s imperialisty, hrdými na „vojenskou a technickou převahu“. Přikládal rovněž nejvyšší důležitost rozvoji obranného průmyslu s pevným přesvědčením, že pouze neustálým zdokonalováním vojenského vybavení, jak to vyžaduje moderní válka, můžeme zaručit bezpečnost země a vítězný postup revoluce.

Pod vedením soudruha Kim Čong Ila, který oddaně a neúnavně usiloval o vybudování čučchejsky orientovaného a modernizovaného průmyslu národní obrany, jsme jej mohli rozvinout tak, aby dokázal vyrábět jakýkoli druh pokročilého vybavení, a naše revoluční ozbrojené síly mohly být posíleny v neporazitelně mocnou armádu vybavenou moderními útočnými a obrannými prostředky.

Skutečnost, že strategická pozice naší republiky každým dnem roste a moc národní obrany se upevňuje nedávným zrodem série nových zbraní čučche, jasně dokazuje, jak mocná je síla průmyslu národní obrany, zajištěná soudruhem Kim Čong Ilem.

 

 

Díky vlasteneckému dědictví velkého generála jsme mohli odrazit všechny zlomyslné manévry nepřátelských sil k potlačení našeho práva na nezávislost, život a rozvoj, a můžeme kráčet vpřed svou vlastní cestou. Při nedostatku vlastních sil by naše země byla nucena podstoupit osud koloniálního státu imperialistů. Soudruh Kim Čong Il pozvedl pozici naší země v uznávanou vojenskou mocnost. Jeho revoluční zásluhy budou věčné.

Náš lid si hluboce váží velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který v dějinách budování revolučních ozbrojených sil dosáhl nesmrtelných činů, a usiluje o dovršení 80denní kampaně k 8. sjezdu Korejské strany práce s vysokým nadšením. Jelikož máme soudruha Kim Čong Una, který stojí v čele boje za vítězství revoluční věci čučche s ocelovým přesvědčením a odvážným duchem, máme vzkvétající a slibnou budoucnost.

 

Dle dopisu Korejských sdružení pro přátelství s evropskými zeměmi

  

snímky Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp