Skip to content

Účastníci 6. celostátní konference válečných veteránů strávili dny odpočinku v lázeňské zóně Jangdok

Pchjongjang, 31. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Účastníci 6. celostátní konference válečných veteránů strávili před konferencí a po ní zábavné dny odpočinku v lázeňské zóně kulturního oddechu Jangdok.

Naše strana, která si váží účastníků Vlastenecké osvobozenecké války jako pokladu naší revoluce a věnuje zvláštní pozornost zlepšování jejich zdraví, přijala opatření, aby zajistila, že váleční veteráni budou mít dostatek odpočinku v lázeňské zóně kulturního oddechu.

 

Váleční veteráni, kteří přijeli jako čestní hosté do okresu Jangdok, byli uvítáni lidem z provincie a funkcionáři a zaměstnanci správy služeb lázeňské zóny kulturního oddechu Jangdok.

Váleční veteráni ocenili srdečné uvítání v upraveném letovisku na dobře zvoleném malebném místě. Nejvíce byli potěšeni venkovními lázněmi v horkých pramenech v borovém lese na kopci Ondžong a vyhlídkou na malebné letovisko ze štítu Tebong, kam vyjeli lanovkou a dýchali čerstvý vzduch.

Jak středisko služeb, vybavené sportovním náčiním a zařízeními kulturní zábavy, tak léčebny a sanatoria oživili váleční veteráni, kteří se šťastně těší socialistické civilizaci. Funkcionáři a zaměstnanci správy služeb věnovali hlubokou pozornost zdraví a životu válečných veteránů a připravili jim pohoštění a rozdali suvenýry.

 

 

Slavní umělci ústředních uměleckých organizací, kteří navštívili rekreační oblast, předvedli rozmanitá představení. Veteráni při zpěvu válečných písní spolu s umělci vzpomínali na dny tvrdé války.

Váleční veteráni, kteří strávili báječné dny v lázeňské oblasti kulturního oddechu Jangdok, opakovaně vyjadřovali vděčnost váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi, který k nim chová neskonalou lásku.

Účastníci 6. celostátní konference válečných veteránů uvedli, že plně splní svou povinnost s neúnavným zanícením a duchem jako generace vítězů.

 
 

Odjezd válečných veteránů z Pchjongjangu

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp