Skip to content

Soudruh Čche Rjong He se seznámil se stavem nouzové protiepidemické práce v Kesongu a výstavbou drůbežárny Kwangčchon

Pchjongjang, 30. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He se seznámil se stavem nouzové protiepidemické práce ve městě Kesong.

Aby bylo možné splnit rozhodnutí mimořádného rozšířeného zasedání politbyra Ústředního výboru strany, soudruh Čche Rjong He provedl kontrolu protiepidemických stanovišť, urychleně postavených v Kesongu a sousedních regionech, a podrobně se seznámil se situací protiepidemické práce a dodávkou materiálů.

 

Soudruh Čche Rjong He vyzval k přísnému provádění dezinfekce a karanténní kontroly v souladu s protiepidemickými požadavky při intenzivním dodávání materiálů, včetně potravin a léků, které jsou nezbytné pro život obyvatel, do města díky opatřením strany a státu.

Terénní poradní setkání diskutovalo o tom, že je třeba, aby funkcionáři a členové zapojení do protiepidemické práce co nejpřesněji vykonávali pokyny a úkoly Ústředního výboru strany s neskonalou věrností straně, smyslem pro zodpovědnost a oddaností. Rovněž projednalo přijetí důkladných a bezpečných opatření v úzké spolupráci s příslušnými institucemi.

 

 

Pchjongjang, 28. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He se na místě seznámil s výstavbou drůběžárny Kwangčchon.

Na terénním poradním setkání vyzval všechny funkcionáře a budovatele, aby zajistili kvalitu stavby na nejvyšší úrovni v souladu s vědeckými a technickými požadavky, majíce na mysli ušlechtilý záměr váženého soudruha nejvyššího vůdce, a aby příslušné jednotky včas poskytly materiály včas a uvážlivě prováděly přípravy k provozu.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp