Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 9. výročí úmrtí soudruha KIM ČONG ILA

Vážený soudruh
 
Kim Čong Un
 
předseda Korejské strany práce
 
předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky
 
vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky
 
Pchjongjang
 
 
Vážený soudruhu Kim Čong Une,
 
Společnost česko-korejského přátelství Pektusan si dovoluje u příležitosti devátého výročí úmrtí velkého vůdce, nejvyššího představitele socialistické Koreje a předního činitele mezinárodního pokrokového hnutí soudruha Kim Čong Ila vyslovit přesvědčení, že věčný generální tajemník Korejské strany práce zůstane navždy zapsán zlatým písmem v dějinách jako velký bojovník za svobodu a šťastný život korejského lidu.

 
Svým odhodláním při prosazování idejí čučche se stal pro svůj národ a celý pokrokový svět nejen vzorem při prosazování těchto idejí, ale celého systému budování nového společenského řádu. Přinesl nové pokrokové myšlenky věci uhájení míru a bezpečnosti a zvyšování životní úrovně Vašeho lidu.
 
Vzdáváme mu při této příležitosti hold a oceňujeme jeho nesmrtelné zásluhy jako politika světového významu.
 
Čest jeho nehynoucí památce!
 
Přejeme Vám, vážený soudruhu maršále, pevné zdraví a mnoho úspěchů v další práci.
 
 
Společnost česko-korejského přátelství Pektusan
 
V Praze dne 12. 12. 2020