Skip to content

Kórejské ženy – pevná súčasť budovania mocného socialistického štátu

Pchjongjang, 30. júla čučche 108 (2019) (KCNA, Rodong sinmun) – Vážiť si ženy je v Kórejskej ľudovodemokratickej republike spoločenskou normou a vznešenou morálnou črtou. Ženy v KĽDR sú najviac požehnané ženy na svete, pretože vedú hodnotný a dôstojný život pod láskavou starostlivosťou veľkej Strany a rodnej krajiny, ktorá ich nekonečne miluje a vyzdvihuje.

Socialistická spoločnosť v našej krajine poskytuje ženám skutočné práva. Tieto práva boli zabezpečené politikou štátu a zákonmi, ako je napríklad socialistická ústava, zákon o ochrane práv žien a socialistický zákonník práce.

Veľký vodca súdruh Kim Ir Sen vyhlásil dňa 30. júla čučche 35 (1946) zákon o rovnosti pohlaví. Vďaka tomuto zákonu zohrávajú ženy v KĽDR pri budovaní socialistickej spoločnosti rovnakú úlohu ako muži.

V oblasti politického života môžu slobodne vykonávať spoločenské aktivity a vo veľkej miere prispievajú k sociálnemu rozvoju. Bežná robotníčka sa stane poslankyňou Najvyššieho ľudového zhromaždenia, ktoré rokuje o politických záležitostiach v krajine, a mnoho žien uplatňuje svoje politické práva a vykonáva vernú službu ľudu v straníckych a vládnych orgánoch a organizáciách pracujúcich.

V hospodárskej a kultúrnej rovine majú ženy tiež veľa výhod na úkor verejných prostriedkov. Napríklad v oblasti pracovného života štát zaručuje ženám právo na rovnocennú účasť na práci s mužmi, právo na ochranu pri práci a právo na sociálne zabezpečenie. Zriaďuje jasle a materské školy v obytných zónach, pri továrňach a podnikoch, prevádzkované na štátne a verejné útraty, pre pohodlie pracujúcich žien. Štát tiež venuje osobitnú pozornosť ženám s mnohými deťmi a udeľuje im titul Hrdina práce.

Je pýchou a silou čučchejskej Kórey, že má vynikajúce ženy, ktoré si cenia záujmy krajiny viac než svoje rodinné záležitosti, a vynakladajú všetky sily budovaniu silného socialistického štátu.

Teraz naše ženy plne prejavujú svoju silu, múdrosť a horlivosť na všetkých frontoch socialistickej výstavby, zapálené prácou v hnutí Mallima. Naše športovkyne dôstojne reprezentujú KĽDR na medzinárodných súťažiach, naše vedkyne oslávili česť vlasti svojimi veľkými vedeckými a technologickými úspechmi a naše umelkyne predvádzajú revolučné a pokrokové umenie orientované na čučche.

Kórejské ženy sú krásnou ozdobou veľkej socialistickej rodiny.

V našej spoločnosti žijú všetci ľudia v dobrej harmónii, zachovávajúc si čistú ľudskosť, ušľachtilú morálku a etiku, napriek dlhotrvajúcej barbarskej blokáde nepriateľských síl. Táto vynikajúca skutočnosť súvisí aj s nezištným úsilím kórejských žien obetovať všetko pre veľkú socialistickú rodinu.

Naše ženy by mali robiť všetko, čo je v ich silách, aby splnili svoje posvätné poslanie a revolučnú úlohu pri starostlivosti o veľkú kvetinovú záhradu jednomyseľnej jednoty, pre ružovú budúcnosť našej krajiny pod vedením Strany.

Súdružka Čche Son Hui, členka Ústredného výboru Kórejskej strany práce a Komisie pre štátne záležitosti KĽDR

 

Vojačky Kórejskej ľudovej armády suverénne bránia nezávislosť krajiny pred imperialistickou agresiou

 

Kórejské ženy sa plne zúčastňujú na kultúrno-spoločenskom živote

Dopravné policajtky dohliadajú na bezpečnosť cestnej premávky

Kórejské športovkyne dosahujú úspechy na medzinárodných súťažiach

 

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA), Noviny práce (Rodong sinmun)