Skip to content

Duch Pektusanu

Na světě je mnoho národů a každý národ má svou duchovní oporu. Duchovní oporou korejského lidu je duch hory Pektu (Pektusan).

Duch hory Pektu je nepoddajným útočným duchem zdolávání překážek a obtíží a spolehlivým bojovým duchem povstání bez ohledu na to, jak často může jednotlivec padnout a znovu se zvednout k boji.

Korejský lid už od dávných dob uctíval horu Pektu a považoval ji za svou rodnou horu. V minulosti cizinec, který vystoupil na Pektusan, napsal ve svém článku: „Pektusan je alfou a omegou Koreje.“ Měl na mysli, že Pektusan je začátkem i koncem Koreje.

Duch Pektusanu byl vytvořen v době, kdy velký vůdce soudruh Kim Ir Sen (1912–1994) vedl protijaponskou válku v oblasti hory v čele partyzánských jednotek. První generace korejské revoluce si tohoto ducha vážila jako jádra svých vznešených duší.

V březnu 2000 při pohledu na místa revolučních bojů v oblasti Pektusanu velký vůdce soudruh Kim Čong Il (1942-2011), předseda Výboru národní obrany KLDR, řekl, že korejská revoluce má kořeny v hoře Pektu a duch Koreje je duchem hory Pektu.

Duch Pektusanu odráží duši a povahu důkladné nezávislosti a ušlechtilého ideologického ducha, který prochází dějinami korejské revoluce.

 

V období mezi koncem 19. a počátkem 20. století se národní síla Koreje každým dnem zhoršovala, protože vládnoucí kruhy feudální dynastie Čoson byly namočeny do uctívání velkých zemí, a posléze se Korea musela ptát té nebo oné země po ochraně svého královského paláce, protože neměla řádnou armádu. Nakonec musela čelit tragédii národní zkázy od japonských imperialistů.

V té době slabí Korejci nemohli odolávat cizím silám, přestože byli zbaveni své země, ale jen litovali svého osudu proléváním slz a bědováním. Tito Korejci poznali ducha nezávislosti, když zaslechli výstřely kulometů protijaponských partyzánů bojujících v oblasti hory Pektu, a uvítali osvobození své země porážkou japonských imperialistů, kteří se chlubili tím, že jsou „vůdci“ Asie.

Díky tomu, že si vážili ducha Pektusanu, mohli korejští vlastenci dosáhnout osvobození své země ozbrojeným odporem proti japonským jednotkám o síle milionu mužů, trvajícím déle než deset let, aniž by měli podporu státu nebo podporu pravidelné armády.

 

 

Díky tomuto duchu vybudovala Korea vůbec první demokratický a nezávislý suverénní stát na Východě a vytvořila díky válečnému umění korejského stylu mýtus porážky imperialistů, chvástajících se, že jsou „nejsilnější“ na světě. Poté Korea provedla poválečnou obnovu a socialistickou výstavbu úsilím svého vlastního lidu a založila nezávislý, soběstačný a sebeobranný socialismus v souladu se svou skutečností.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR, uvedl: „Bouře hory Pektu jsou skutečnou chutí hory. Revoluční duch Pektu, duch vánic Pektu, odráží vznešeného ducha, kterého by naše armáda a lid měli vždy chránit ve svých srdcích. Pokud budeme ochraňovat tohoto ducha, nemáme se čeho ve světě bát a není nic, co bychom nemohli provést.“

Duch Pektusanu považuje národní nezávislost a národní sebevědomí za krev života a nezná žádné slitování a žádné odpuštění agresivním silám.

S tímto dokonalým duchem korejský lid provádí ofenzívu za frontální útok k dosažení průlomu v konfrontaci s nepřátelskými silami, které se snaží politicky, vojensky a ekonomicky potlačit právo naší země na nezávislost, existenci a rozvoj.

 

 

Korejský svaz pro výměnu tiskovin (KPEA)