Skip to content

Kampaň za minimalizaci poškození tajfunem

Pchjongjang, 25. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – V naší zemi bylo vyhlášeno varování před tajfunem, protože v období od 26. do 27. srpna bude většina regionů silně ovlivněna tajfunem číslo 8.

Na různých místech nyní probíhá intenzivní kampaň za minimalizaci poškození způsobených tajfunem.

 

V oblastech uhelného a těžebního průmyslu se zvyšuje počet čerpadel a potrubí, aby plochy nebyly zaplaveny ani za silného deště. V tepelných a vodních elektrárnách jsou přijímána nouzová opatření k ochraně generátorových soustav a hydraulických konstrukcí před blesky, bouřemi a silným větrem. V odvětví železniční dopravy se podnikají kroky k posílení strmých úseků železnice a míst, kde může dojít k sesuvům půdy, a pečlivě je připravována nouzová mobilizace, která by jim okamžitě čelila.

V rybářských a pobřežních provozech v západních pobřežních regionech jsou plavidla evakuována do bezpečné oblasti a přijata opatření, aby nedošlo k poškození výrobních budov, vykládacích zařízení a sádek. V oblasti ochrany půdy a životního prostředí se úsilí soustřeďuje na upevnění nebezpečných předmětů a zajištění nebezpečných míst se špatnými přírodními podmínkami.

V zemědělských družstvech po celé zemi jsou přijímána přísná opatření na ochranu plodin před tajfunem.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp