Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni songunu 2020

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan Vám srdečně blahopřeje ke slavnému 60. výročí zahájení songunského vedení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Díky skvělé politice upřednostnění armády se Korejská lidově demokratická republika stala nejmocněji ozbrojeným nezávislým socialistickým státem, kterého se žádný nepřítel neodváží dotknout. Rozhodným revolučním vedením soudruha Kim Čong Ila bylo zajištěno, že socialistická Korea úspěšně překonala nejtěžší období náročného a nuceného pochodu po pádu světové socialistické soustavy a úspěšně pokračovala v rozvoji nesmrtelného díla velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

 

Vážený soudruhu maršále,

přejeme Vám, Korejské straně práce, Korejské lidové armádě a všemu lidu Korejské lidově demokratické republiky další úspěchy v budování a obraně socialismu a v boji za trvalý a spravedlivý mír. 

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

v Praze dne 21. 8. 2020

 

Nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un