Skip to content

Funkcionáři ÚV KSP rozpoutali boj za odstranění následků tajfunu

Pchjongjang, 30. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce v oblastech zasažených tajfunem v provincii Jižní Hwanghe společně se zemědělskými pracovníky pracují vší silou v kampani za eliminaci škod na orné půdě a plodinách.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un řekl, že být uprostřed lidu, sdílet s ním zármutek i radost, vštěpovat mu sílu a elán, pomáhat mu z celého srdce v těžkých a obtížných dobách, je jedním z hlavních úkolů, které musí plnit naše strana. Pracovníci Ústředního výboru strany, podporující jeho vznešený plán, okamžitě odešli do postižených oblastí za účelem odstranění škod.

 

V okresech Ongdžin, Kangrjong a Pjoksong tvrdě pracují na zabránění snížení úrody se zemědělci na nejvíce zasažených polích.

Pracovníci Ústředního výboru strany se pustili do zemědělských prací včetně sbírání kukuřičných klasů a čištění příkopů a do oprav obytných budov a inspirovali tak rolníky k úspěšnému dokončení hospodaření tohoto významného roku. Při návštěvě rodin zemědělců s hmotnou pomocí, kterou upřímně připravili, se seznámili s jejich životními podmínkami, jako by byli jejich skutečnými rodiči, a povzbudili je, aby pevně hájili pole socialistického družstevnictví.

Lid v poškozených oblastech byl hluboce ohromen tím, že funkcionáři Ústředního výboru strany vedli od časného rána do pozdního večera boj za odstranění škod a jedli ze stejného hrnce jako rolníci, a sdíleli s nimi smutek i radost. Obyvatelé postižených oblastí  nadšeně řekli, že funkcionáři Ústředního výboru strany jim pomohli zbavit se starostí poté, co byli zasaženi tajfunem, a že se nebojí jakkoli strašné bouře, protože žijí v péči velkého maršála a matky strany.

Obětavý a lidový obraz funkcionářů Ústředního výboru strany v boji za odstranění škod stokrát zesiluje revoluční vůli zemědělských pracovníků, kteří statečně povstali v boji za  nejrychlejší odstranění následků přírodní katastrofy, aby oslavili 75. výročí založení strany skvělými pracovními úspěchy.

 

 

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu se na místě seznámil se situací odstraňování následků tajfunu v provincii Jižní Hwanghe.

Soudruh Pak Pong Džu se podrobně dozvěděl o škodách v zemědělském družstvu centra okresu a zemědělském družstvu Rengdžong v okrese Ongdžin, zemědělském družstvu okresního města Kangrjong a zemědělském družstvu Ohjon v okrese Jonan. Uvedl, že zemědělská družstva by ve spolupráci s výzkumnými ústavy v oblasti zemědělství měla přijmout včasná opatření ke zlepšení vegetačního stavu plodin a pečlivě vést organizační a politickou práci, aby soustředila veškeré finanční prostředky a síly na odstranění poškození.
Setkal se s zemědělskými vědci vyslanými do postižené oblasti a požádal je, aby aktivně prováděli realistická opatření k maximalizaci výnosů a poskytli vědeckou a technickou záruku ke zvýšení výnosů zrna.

 

 

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se seznámil se situací odstraňování následků tajfunu v provincii Jižní Hwanghe.

Soudruh Kim Tok Hun během návštěvy zemědělského družstva Obong v okrese Kangrjong, zemědělského družstva Čanghjon v okrese Pjoksong a různých míst v okresech Ongdžin, Kwail a Čerjong diskutoval o praktických otázkách vzniklých v reakci na tajfun a při nápravě škod. Zdůraznil potřebu správně hnojit a obdělávat půdu na polích zasažených tajfunem a zároveň sbírat kukuřici beze ztráty jediného zrna.

Soudruh Kim Tok Hun se v okrese Unrjul seznámil se stavem rekonstrukce železnice a uspořádal poradní setkání v dole Kumpcho, kde zdůraznil, že je třeba postarat se o živobytí postižených rodin kolektivu a že příslušné jednotky by měly přijmout včasná opatření k zajištění potřebných materiálů pro stavbu obytných budov.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp