Skip to content

Konalo se 17. rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 26. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – 17. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce a 5. zasedání výkonné politické rady 7. Ústředního výboru KSP se konalo 25. srpna v sídle Ústředního výboru strany.

Zasedání se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.
 

 

Zasedání se zúčastnili členové politbyra Ústředního výboru KSP, včetně členů výkonné politické rady Ústředního výboru KSP, a kandidáti členství politbyra Ústředního výboru KSP.

Jako pozorovatelé byli přítomni také vyšší funkcionáři oddělení Ústředního výboru strany a další pracovníci příslušných oblastí.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un předsedal 17. rozšířenému zasedání politbyra 7. Ústředního výboru KSP.

Na schůzce byla důkladně zhodnocena nouzová protiepidemická připravenost státu na globální zdravotní krizi a byly podrobně projednány příslušné otázky za účelem dalšího zlepšení a posílení protiepidemické práce.

 

 

Zasedání vyhodnotilo jako závažné množství nedostatků odhalených ve státní nouzové protiepidemické práci k zabránění pronikání zhoubné pandemie a vypracovalo opatření k jejich naléhavé nápravě.

Zasedání zdůraznilo potřebu znovu naplnit myšlenku Ústředního výboru strany k zavedení intenzivních protiepidemických opatření v hlubokém vědomí pracovníků stranických orgánů, orgánů veřejné bezpečnosti a orgánů státní bezpečnosti ve všech případech a také důsledně udržovat dokonalou protiepidemickou situaci.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl fakta o některých nedostatcích ve stavu nouzové protiepidemické práce a zdůraznil potřebu aktivních opatření zahrnujících celou stranu a společnost k dokončení a udržování protiepidemické připravenosti a odstranění řady nedostatků.

Politbyro Ústředního výboru strany přijalo příslušná rozhodnutí o otázkách pořadu jednání.

 

 

Zasedání se zaměřilo na otázky důsledného přijímání státních mimořádných opatření, aby se zabránilo škodám způsobeným tajfunem, kterým bude podle předpovědí 26. až 27. srpna silně ovlivněno celé území naší země, včetně provincií Jižní Hwanghe, Jižní Pchjongan a Severní Pchjongan.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že spolehlivé předcházení obětem tajfunu a minimalizování škod na plodinách je pro naši stranu, která je odpovědná za osud lidu, kritickou záležitostí a důležitou prací, již nelze nikdy zanedbávat a na které závisí výsledek letošního zemědělství. Stanovil úkoly pro stranické organizace, státní orgány a orgány veřejné bezpečnosti na všech úrovních. Zdůraznil, že musíme intenzivně vést propagandistickou ofenzívu, abychom funkcionáře, členy strany a ostatní pracující přiměli k přesnému pochopení důležitosti práce pro prevenci škod způsobených tajfunem a metod boje proti mimořádným událostem a aby byla přijata naléhavá opatření k zabránění poškození tajfunem ve všech odvětvích národního hospodářství.

Na zasedání bylo rozhodnuto vypracovat a vydat příkaz Ústředního výboru strany, jehož cílem je důsledné plnění pokynů váženého soudruha nejvyššího vůdce.

 

 

Po rozšířeném zasedání politbyra Ústředního výboru strany se konalo zasedání výkonné politické rady Ústředního výboru strany. Vypracovalo a projednalo praktické záležitosti vznikající při provádění usnesení 6. plenárního zasedání 7. Ústředního výboru strany o svolání 8. sjezdu KSP.

Na zasedání byl zřízen přípravný výbor pro úspěšné zajištění 8. sjezdu KSP a byl stanoven systém práce a přiděleny úkoly útvarům a skupinám.

Výkonná politická rada Ústředního výboru strany jednomyslně přijala odpovídající rozhodnutí.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp