Skip to content

60 let songunského revolučního vedení

Londýn, 22. srpna čučche 109 (2020) (ASSPUK) – Před 60 lety, 25. srpna 1960, došlo k mimořádné a nanejvýš významné události – bylo zahájeno songunské revoluční vedení. 25. srpen je nyní oslavován Korejskou lidově demokratickou republikou a stoupenci myšlenek čučche a songun jako Den songunu.

Songunské revoluční vedení začalo, když mladý soudruh Kim Čong Il navštívil Soulskou Rju Kjong Suovu 105. tankovou divizi Korejské lidové armády, která je armádní jednotkou hluboce zapsanou v revolučních dějinách: jako první jednotka KLA vstoupila do Soulu v červnu 1950 během Vlastenecké osvobozenecké války a byla pojmenována po veliteli protijaponských partyzánů Rju Kjong Suovi.

 

Songunské revoluční vedení začalo v době, kdy lidová Korea čelila intenzivnímu tlaku ze strany amerických imperialistů, kteří vystupňovali své provokace proti zemi. Bylo to jen sedm let po skončení Vlastenecké osvobozenecké války (Korejské války), ale USA se nikdy nevzdaly svého snu o invazi do KLDR. Současně se na scéně objevil moderní revizionismus, který začal mít negativní dopad na mezinárodní komunistické hnutí. KLDR díky své zkušenosti ve Vlastenecké osvobozenecké válce a protijaponském ozbrojeném boji nemusela být závislá na cizí vojenské pomoci. Tuto zkušenost dále posílil vznik moderního revizionismu, který kapituloval před imperialismem pod záminkou „mírové spolupráce“ a omezil podporu socialistickým zemím a národně osvobozeneckým hnutím.

 

 

Na jednotce soudruh Kim Čong Il přednesl přednášku s názvem „Braňme za cenu svých životů Ústřední výbor strany v čele s váženým soudruhem Kim Ir Senem! – Toto heslo by měla lidová armáda výše pozvednout,” ve které řekl: “Bránit stranu a vůdce za cenu smrti je rozhodující zárukou pro dosažení vítězství v naší revoluci.“ To bylo velmi důležité, protože moderní revizionisté hanobili vůdce revoluce povykem a tlacháním o „kultech osobnosti“ a také popírali vedoucí úlohu strany.

Songunské revoluční vedení znamenalo, že myšlenka samostatnosti v národní obraně byla důkladně provedena. Síla sebeobrany Korejské lidově demokratické republiky se výrazně zvýšila. KLDR byla schopna způsobit USA porážky v probíhající konfrontaci, která pokračovala i po skončení Vlastenecké osvobozenecké války. Například v roce 1968 KLDR zajala americkou vyzbrojenou špionážní loď “Pueblo” a o rok později byla špionážní loď ECI21 zajata stíhacími letadly vzdušných sil KLA. Později, když američtí imperialisté zuřivě usilovali o potlačení KLDR během první a druhé „jaderné krize“, KLDR byla pevná a neochvějně jim čelila. 9. října 2006 provedla KLDR vůbec první jadernou zkoušku a připojila se ke klubu jaderných mocností. KLDR mohla nyní jednat s ostatními zeměmi za rovných podmínek.

 

 

Songunské revoluční vedení posílilo Korejskou lidovou armádu, nejen pokud jde o zbraně a techniku, ale také v ideologii a duchovní síle. V KLA byl založen monolitický ideologický systém strany. Bylo eliminováno byrokratické válečnictví, stejně jako moderní revizionismus, buržoazní myšlenky a všechny formy oportunismu. Ideologie KLA byla tak silná, že když dva vojáci KLA, kteří neúmyslně rybařili v jihokorejských vodách a byli zajati jihokorejskou stranou, odmítli přeběhnout, přestože jim byly nabídnuty peníze, auta, hodinky, domy a dokonce i ženy, ale místo toho požadovali, aby byli posláni zpět do KLDR.

Tradiční armádně-lidové vedení vzkvétalo a pod songunským revolučním vedením ještě zesílilo. KLA je skutečnou armádou lidu. Pomáhá lidu a pracuje s ním. Vojenští budovatelé KLA postavili nebo se podíleli na postavení mnoha velkých staveb, jako je například Západomořský val. Když jsem v roce 1996 navštívil KLDR, vojenští budovatelé KLA právě dokončili elektrárnu Anbjon. Dnes jednota armády a lidu pokračuje díky vojákům KLA, kteří pomáhají při obnově oblastí poškozených povodněmi.

Několik desetiletí songunského revolučního vedení položilo v KLDR pevný základ pro postup do nových výšin socialistické výstavby a národní obrany, kterou dnes vede vpřed vážený maršál Kim Čong Un.

 

 

RSDr. Dermot Hudson

prezident Společnosti pro studium politiky songun, Spojené království

předseda Britské studijní skupiny myšlenky čučche

předseda Společnosti britsko-korejského přátelství

předseda Britského výboru solidarity pro mír a znovusjednocení na Korejském poloostrově

http://juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.com/