Skip to content

Soudruzi Pak Pong Džu a Kim Tok Hun zkontrolovali provincie zasažené povodněmi

Pchjongjang, 19. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu se na místě seznámil s následky povodní v okresech Kimhwa, Čcholwon a Pchjonggang v provincii Kangwon.

Soudruh Pak Pong Džu se zabýval situací povodněmi zasažených oblastí a plánem jejich obnovy a vyzval funkcionáře stranických a vládních orgánů, aby se hluboce věnovali myšlenkám a duchu 16. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru strany k zajištění stabilního života lidu a splnili svou odpovědnost a povinnost při obnově vzhledu obytných oblastí v souladu s přáním a touhou lidu.

 

Setkal se s obyvateli okresního střediska Kimhwa, seznámil se s jejich životem a přijal nezbytná opatření po projednání otázek, které vyvstaly při výběru umístění nových obytných čtvrtí, zásobování pitnou vodou, ochraně polí před naplavením písku a posílení břehů řeky.

V zemědělském družstvu Pekrosan v okrese Čcholwon zdůraznil potřebu vyvinout úsilí ke stabilizaci života zemědělců a zlepšení podmínek pěstování plodin na postižených polích.

V okrese Pchjonggang vyzval soudruh Pak Pong Džu k přehodnocení technického stavu železničních stanic a k úplnému zajištění přepravy materiálů potřebných k rekonstrukci.

 

 

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se situací likvidace následků povodní v několika okresech provincie Severní Hwanghe.

Soudruh Kim Tok Hun při návštěvě vsi Tečchong-ri v okrese Unpcha vyzval funkcionáře, aby provedli rekonstrukci na principu upřednostnění a absolutizace zájmů lidu, věrni myšlence a záměru Ústředního výboru strany, a aby vynaložili přednostní úsilí k zajištění lepších životních podmínek obyvatelům postižených oblastí.

Rovněž zdůraznil, že sloužící mužstvo a budovatelé mobilizovaní k odstranění následků povodní musí důsledně dodržovat požadavky protiepidemických pravidel, urychlit opravu hrází na potoce Unpcha a výstavbu stavidel v hrázích a správně určit umístění nových obytných budov a příslušná průmyslová odvětví musí včas poskytnout materiály.

V okresech Sohung a Pongsan vyzval projekční orgány k zodpovědným návrhům staveb. Projednal a přijal nezbytná opatření k neprodlené obnově přečerpávacích stanic, plánovité údržbě všech vodních toků a vědecko-technickému pěstování plodin.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp