Skip to content

2. den zasedání 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 30. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 29. prosince 2. dnem pokračovalo 5. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve svém projevu zprávou o činnosti Ústředního výboru strany a obecných státních záležitostech. Komplexně a podrobně analyzoval problémy, které v tomto období vyvstaly v obecných státních záležitostech, včetně veřejné správy a hospodářské výstavby. Podrobně navrhl orientaci boje za dosažení rozhodujícího obratu ve vývoji hospodářství země a životní úrovně lidu, jak to vyžaduje korejská revoluce a budování mocné socialistické země.

Po stanovení úkolů racionálního přizpůsobení ekonomického systému země a zavedení železné disciplíny pro okamžitou nápravu vážné situace v nejdůležitějších odvětvích národního hospodářství zdůraznil, že by měla být přijata praktická opatření k dalšímu posílení nezávislé ekonomiky země.

S odvoláním na nutnost rozhodného zvýšení zemědělské produkce předložil důležité otázky, které mají vést k novému obratu ve všech odvětvích zemědělství.

Uvedl úkoly a způsoby, jak zlepšit vědu, vzdělávání a veřejné zdraví, včetně otázky posílení politického vedení nad vědeckým výzkumem a otázky upevnění materiálních a technických základů v oblasti vzdělávání a veřejného zdraví.

Vyzval k dynamickému vedení kampaně za zvýšení výroby a úspor a zlepšení kvality a přijetí důsledných opatření na ochranu ekologického prostředí a prevenci přírodních katastrof.

Zdůraznil potřebu přijmout aktivní a útočná opatření k plnému zajištění suverenity a bezpečnosti země, jak to vyžaduje současná situace, a zdůraznil povinnosti v oblasti zahraničních věcí, muničního průmyslu a našich ozbrojených sil.

Soudruh předseda Korejské strany práce znovu zdůraznil, že je nutné intenzivně bojovat proti antisocialistickým a nesocialistickým projevům, posílit práci organizací pracujícího lidu a zpřísnit morální disciplínu v celé společnosti.

Plenární zasedání pokračuje.
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp