Skip to content

Zintenzívnime triedne vzdelávanie

19. januára čučche 107 (2018) (Rodong Sinmun) – Považuje sa za veľmi dôležitú úlohu zintenzívniť triedne vzdelávanie členov strany a ďalších pracujúcich.
Socialistická výstavba je sprevádzaná ťažkým triednym bojom. Čím je úspešnejší boj ľudových más za nezávislosť a vec socializmu, tým zúfalejšie sa ho snažia imperialisti zastaviť.

Víťazný postup revolúcie je zaručený bojom armády a ľudí so silným triednym uvedomením. Naša revolúcia priniesla zázraky a úspechy, pretože všetci členovia strany, ostatní pracujúci ľudia a armáda vedeli bojovať s pálčivou nenávisťou proti triednemu nepriateľovi, ktorý sa im snažil zabrániť v dosiahnutí prosperity krajiny a šťastia ľudí. Náš ľud teraz postupuje do všeobecnej revolučnej ofenzívy k novému víťazstvu pri budovaní silnej socialistickej krajiny pod vedením Strany.

Veľmi rozrušení sú americkí imperialisti a ich vazalské sily, ktoré sa zúfalo snažia zastaviť náš postup. Je veľmi dôležité zintenzívniť triedne vzdelávanie, pretože americkí imperialisti konajú bezohľadne v tých najbarbarskejších agresívnych vojnových pohyboch a sankciách, pričom volajú po „vyhladení“ nášho štátu a ľudu.

Horká lekcia, keď veľký počet obyvateľov v Sinčchone našiel hromadnú smrť, pretože nemal triedne vedomie, nie je tragédiou minulosti. Je nevyhnutné, aby sa triedne vzdelávanie nezanedbalo ani na chvíľu, ale naopak zintenzívnilo sa tak, aby sa zabránilo opätovnému návratu krvavej histórie a aby červená vlajka revolúcie zaviala na víťaznom štíte socializmu.

Kim Pchjong Čin