Skip to content

Prvý deň rokovania 5. plenárneho zasadnutia 7. Ústredného výboru Kórejskej strany práce

Pchjongjang, 29. decembra čučche 108 (2019) (KCNA) – Na základe rozhodnutia prezídia politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce bolo v sobotu 28. decembra zvolané 5. plenárne zasadnutie 7. Ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Plenárne zasadnutie viedol predseda Kórejskej strany práce súdruh Kim Čong Un.

Prítomní boli členovia a náhradníci ÚV KSP a členovia Ústrednej revíznej komisie KSP.

Ako pozorovatelia boli prítomní funkcionári Ústredného výboru KSP, funkcionári ministerstiev a národných inštitúcií, predsedovia provinčných ľudových výborov, predsedovia provinčných vidieckych hospodárskych výborov, predsedovia mestských a okresných výborov strany a funkcionári hlavných oblastí, jednotiek a orgánov ozbrojených síl.

Kórejská strana práce zvolala plenárne zasadnutie s cieľom prekonať mnohoraké a tvrdé skúšky a ťažkosti a ďalej urýchliť vývoj revolúciu jasným protiimperialistickým nezávislým postojom a pevnou vôľou, a diskutovať o dôležitých záležitostiach, ktoré sa vyskytli pri budovaní a činnosti strany a pri budovaní štátu a národnej obrany.

Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un prišiel na miesto stretnutia, aby ho viedol.

Po schválení politickým byrom ÚV KSP súdruh Kim Čong Un predsedal schôdzi.

Hlavnými bodmi plenárneho zasadnutia sú aktuálna orientácia boja KSP a štátu a dôležité politické otázky na ceste k novým víťazstvám v našej revolúcii za súčasnej situácie.

Súdruh Kim Čong Un predniesol správu o práci Ústredného výboru KSP a celkových štátnych záležitostiach.

Plenárne zasadnutie pokračuje.Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp