Skip to content

Zintenzivnění prevence výskytu a šíření nakažlivých nemocí

Pchjongjang 3. února čučche 112 (2023) (KCNA) – Vzhledem k tomu, že se celosvětová zdravotní krize stále zhoršuje a zvyšuje se pravděpodobnost propuknutí virových respiračních onemocnění v zimních podmínkách, všechny sektory a jednotky zintenzivňují protiepidemickou propagandistickou práci.

Všichni obyvatelé mají přísný zákaz kontaktu s cizími předměty a divokými zvířaty a snaží se s maximálním vědomím řešit abnormální jevy kolem sebe.

 

 

Státní ústředí nouzové prevence provádí karanténní propagandu s údaji o ο podtypech mutantních virů, které byly v nedávné době rozšířeny v různých zemích a regionech, a také o důsledcích propuknutí a šíření virových respiračních onemocnění.

Klade vysoké nároky na zintenzivnění protiepidemické propagandy pomocí různých procesů a příležitostí v práci a životě i na místech, kde se shromažďuje mnoho lidí.

Pohotovostní karanténní jednotky na každé úrovni si také uvědomují důležitost všech prvků karanténního projektu a provádějí propagandistické projekty, aby zajistily, že nebude nic zanedbáno nebo porušováno.

Zdravotníci léčebných a preventivních ústavů v jednotlivých regionech provádějí různé druhy propagačních aktivit ke zvýšení povědomí veřejnosti o prevenci epidemií a zároveň různé druhy propagačních aktivit a specifické kontroly ve svých regionech. Jsou také vysvětlovány lékařské poznatky k prevenci vzniku a šíření různých respiračních onemocnění, aby každý mohl zdravě žít a pracovat.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp