Skip to content

KLDR – země, kde jsou uplatňována všechna práva žen

Pchjongjang, 6. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Ženy naší země, využívající skutečná lidská práva ve všech sférách veřejného života, si užívají šťastný život.

Díky Zákonu o rovnosti žen a mužů, který osobně sestavil a vyhlásil velký vůdce soudruh Kim Ir Sen v roce čučche 35 (1946), byla ženám otevřena široká cesta k účasti na veřejném a politickém životě.

Díky různým zákonům, včetně socialistické ústavy KLDR, zákona o ochraně práv žen, socialistického zákoníku práce a zákona o ošetřování a výchově dětí, opatřením státu a společnosti, jsou zaručena všechna práva žen.

 

Stát poskytuje ženám právo volit a být voleny, stejná práva s muži, právo sloužit ve všech státních orgánech, právo na práci, na ochranu práce a právo na sociální zabezpečení.

Dětské jesle, mateřské školky a zařízení veřejných služeb fungují v místech bydliště, továrnách a podnicích tak, aby se ženy účastnily práce, a vychovávají děti ze státních a veřejných prostředků.

Stát poskytuje také zvláštní výhody ženám, které porodily a vychovávají trojčata a čtyřčata, aby se o ně mohli postarat místní lékaři, a jsou jim bezplatně poskytnuty byty, léky, jídlo a domácí potřeby. Ženám s mnoha dětmi jsou ve společnosti poskytnuty výsady a úcta a také je jim udělován titul „Matka hrdinka“.

 

 

V takovém prostředí jsou naše ženy důstojnými hospodářkami země v oblasti politiky, ekonomiky i kultury a svobodně a aktivně se účastní státních a veřejných aktivit. V současné době tvoří ženy 17,6 % poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR. Uplatňují svá politická práva ve stranických a vládních orgánech a organizacích pracujících na všech úrovních, čímž přispívají ke zvýšení moci a rozkvětu státu.

Přesně taková je skutečnost socialismu naší země, kde je ženám trvale poskytováno nejen právo na existenci a rovnoprávnost, ale také právo na rozvoj, lidskou důstojnost a čest. Národní výbor pro studium myšlenky čučche demokratického Konga na svých internetových stránkách uvedl, že KLDR je obdivuhodnou zemí, kde jsou naplněny normy mezinárodního práva pro rovnoprávnost žen s muži, a krásnou zemí, kde jsou ženy váženy a milovány.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp