Skip to content

Nové propagandistické plakáty

Pchjongjang 16. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce a Pchjongjangský institut výtvarných umění vytvořily nové plakáty, které silně povzbuzují všechen lid k boji za ještě větší zázraky a dosažení úspěchů ve všech sférách budování socialismu ve stejném duchu, s jakým bylo dosaženo velkého vítězství v protiepidemické válce pod vedením strany.

Plakát „Velké vítězství v protiepidemické kampani!“ odráží hrdost a důstojnost našeho lidu a vojáků lidové armády, kteří s neochvějným bojovým duchem a impulsem dosáhli nebývale velkého vítězství v protiepidemické válce, vnímajíce protiepidemickou politiku a vedení strany a státu jako absolutní pravdu.
 

 
Revoluční vůle všech funkcionářů, strany a pracujícího lidu neomylně dosáhnout postupně stanovených cílů strany v budování státní protiepidemické kapacity je zobrazena na plakátu „Urychleme práci na budování státní protiepidemické kapacity!“

Vznikl také plakát „Ukažme celonárodní protiepidemické vědomí a ostražitost!“ věnovaný zajištění toho, aby všichni členové společnosti důsledně překonávali sebemenší samolibost, nedbalost a liknavost v protiepidemické práci a upevňovali protiepidemickou pevnost našeho státu.

Plakát „Se stejným duchem, s jakým jsme vyhráli protiepidemickou válku, dosáhneme výraznějších úspěchů ve všech sférách výstavby socialismu!“ odráží ducha celého lidu, odhodlaného dát silnější podnět boji za splnění bojových úkolů stanovených 8. sjezdem Korejské strany práce a plény Ústředního výboru strany.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp