Skip to content

V souladu s měnící se epidemickou situací probíhají ofenzivní státní protiepidemické práce

Pchjongjang 19. června čučche 111 (2022) (KCNA) – V celostátním měřítku pečlivá a smysluplná organizace a vedení protiepidemických prací rázně a účinně reagují na neustále se měnící epidemickou situaci.

Ústřední mimořádná protiepidemická oblast v souvislosti s vypuknutím akutní střevní epidemie v provincii Jižní Hwanghe vyslala do terénu příslušné pracovníky spolu s pohotovostními diagnostickými a léčebnými skupinami Ústřední hygienické a epidemiologické stanice. Tam organizují a dohlížejí na lékařskou práci, provádějí epidemiologický průzkum obyvatel a kontrolují pacienty s horečkou.

Ministerstvo zdravotnictví urychleně vyslalo do ohnisek střevní epidemie silné skupiny lékařů z ústředních nemocnic, ti pak včas zajišťují léky a ve spolupráci s místními zdravotníky přijímají opatření k urgentní kontrole šíření.

Pohotovostní protiepidemická oddělení všech úrovní a zdravotnická zařízení provádějí intenzivní soustředěná lékařská vyšetření všech obyvatel za účelem důsledného překonání zhoubné epidemie a zavádějí práce na identifikaci pacientů s horečkou v reálném čase. Kromě toho zvýšením odpovědnosti obvodních lékařů přijímají aktivní opatření k lékařskému vyšetření dětí a seniorů, pacientů se závažnými a chronickými onemocněními a k ​​jejich léčbě.

Ve vesnicích na různých místech, kde pomáhá mnoho dobrovolníků, byli v zemědělských družstvech rychle nasazeni zdravotníci a posílena spolupráce s hygieniky tak, aby nedošlo ani k nejmenším nedostatkům při lékařských prohlídkách a dezinfekci.

Oblast komunálních služeb zefektivňuje a zkvalitňuje zařízení na čištění špinavé vody, ve spolupráci s pohotovostními protiepidemickými složkami provádí důkladnou dezinfekci domovních odpadních vod a odpadů a spolehlivě zaručuje hygienickou nezávadnost pitné a užitkové vody.

Zintenzivňuje práce na vytvoření spolehlivé základny pro trvalou ochranu zdraví a bezpečnosti lidu.

Ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních, protiepidemických a zdravotnických odděleních všech stupňů je podporována práce na zlepšení podmínek a atmosféry vzdělávání jako prioritní práce na dalším zkvalitňování systému školení odborníků v protiepidemické oblasti, posílení distančních rekvalifikací a technických kurzů.

Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 17. června do 18:00 18. června celostátně hlášeno více než 19 310 případů horečky a více než 21 930 uzdravení.

K 18:00 18. června činí celkový počet osob s horečkou od konce dubna přes 4 621 110, z nichž se více než 4 587 250 (99,267 %) uzdravilo a nejméně 33 780 (0,731 %) je v lékařském ošetření.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

 

Korea dnes – Čosonui onul, https://dprktoday.com