Skip to content

2. den rozšířeného zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce


 
Pchjongjang 23. června čučche 111 (2022) (KCNA) – 22. června se konalo jednání druhého dne 3. rozšířeného zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce.

Druhému dni jednání předsedal generální tajemník Korejské strany práce a předseda Ústřední vojenské komise KSP vážený soudruh Kim Čong Un.

Na 3. rozšířeném zasedání 8. Ústřední vojenské komise KSP byly projednány otázky stanovení dalších operačních úkolů pro frontová vojska Korejské lidové armády podle vojensko-strategických záměrů strany, úpravy operačních plánů a personální reorganizace hlavních vojenských organizací.

Generální štáb KLA pod vedením místopředsedů ÚVK KSP propracovával a projednával příslušnou problematiku, zpracoval výsledky a vypracoval důležitý dokument.

Generální štáb KLA informoval Ústřední vojenskou komisi KSP o výsledcích diskuse o klíčových otázkách a přípravě dokumentu.

Soudruh generální tajemník nastínil záměr a rozhodnutí Ústředního výboru strany přijmout důležitá vojensko-politická opatření ke zvýšení operační kapacity frontových jednotek a zdůraznil důležitost této práce. Objasnil všechny příslušné zásady, úkoly a způsoby jejich realizace.

Na jednání byly opět upřesněny sektorové úkoly pro důslednou realizaci politiky budování revolučních ozbrojených sil a strategické linie strany.

Ústřední vojenská komise KSP pokračuje v projednávání bodů programu jednání.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp