Skip to content

Rodong Sinmun: Túžba ľudstva môže byť naplnená len v socialistickej spoločnosti

Pchjongjang, 18. júna čučche 107 (2018) (KCNA) – Noviny práce (Rodong Sinmun) v pondelňajšom článku uvádzajú, že imperialisti a ich pätolizačské médiá vykrikujú o „výhodách“ kapitalizmu a tvrdia, že socializmus je „nehumánnou spoločnosťou“.

Imperialisti a zástancovia buržoázie hovoria o „slobode“ a „rovnosti“, ale nemôžu ospravedlniť protiľudovú kapitalistickú spoločnosť žiadnou klamlivou propagandou, uvádza sa v článku, ktorý pokračuje:

Skutočná sloboda a práva ľudových más sú v kapitalistickej spoločnosti nemysliteľné.

Kapitalizmus nie je „slobodná“ spoločnosť obhajovaná imperialistami, ale nerovná a diktátorská.

Realita jasne dokazuje, že kapitalizmus je protiľudová spoločnosť, v ktorej sú sloboda a práva ľudových más bezohľadne porušované.

Je to kapitalistická spoločnosť, v ktorej sa bohatí stávajú bohatšími a chudobní chudobnejšími.

Socializmus je spoločnosť, v ktorej je možné brániť a realizovať nezávislosť ľudových más.

Socializmus je ideálnou ľudskou spoločnosťou, ktorej pravda a výhoda boli dokázané v krutých historických skúškach.

Má večnú životaschopnosť vďaka svojej vedeckej presnosti a pravdivosti.

Vďaka svojim životným skúsenostiam kórejský ľud zistil, že iba socializmus mu môže poskytnúť skutočnú slobodu, rovnosť a šťastný a zmysluplný život a prechod k socializmu je jediný spôsob, ako uskutočniť túžby ľudových más po nezávislosti.

Dnes neexistuje vo svete žiadna iná ideálna spoločnosť, ktorá by mohla zaujať miesto socializmu.

Túžby ľudstva môžu byť naplnené iba v socialistickej spoločnosti, zdôrazňuje článok.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp