Skip to content

73 let pravidelných revolučních ozbrojených sil

Pchjongjang 8. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Před 73 lety byla 8. února 1948 velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem založena Korejská lidová armáda, pravidelné revoluční ozbrojené síly typu čučche.

Velký vůdce, který vedl protijaponskou revoluční válku k vítězství a uskutečnil historickou věc osvobození vlasti (15. srpna 1945), stanovil založení silné pravidelné armády jako nezbytný požadavek pro budování suverénního a nezávislého státu a podporoval budování armády. Ve svých nesmrtelných dílech jako „O založení strany, státu a ozbrojených sil v osvobozené vlasti“ a „Vytvořme skutečně lidovou armádu, moderní pravidelnou armádu“ objasnil myšlenky vybudování armády založené na čučche a způsoby jejich uskutečnění.

 

 

Velký vůdce vyslal na různá místa revoluční bojovníky kované v protijaponské válce, vynaložil veškeré úsilí na vytvoření základen pro výcvik vojenských a politických kádrů, posílil páteř pravidelné armády a položil základ nezávislého obranného průmyslu.

Díky ráznému vedení velkého vůdce byla tři roky po osvobození vlasti založena Korejská lidová armáda, která zdědila tradice protijaponského boje.

Zrození pravidelné armády typu čučche umožnilo naší republice od prvního dne svého vzniku sebevědomě působit na mezinárodní scéně jako země důstojného lidu s vlastními mocnými ozbrojenými silami. Hrdinná Korejská lidová armáda ve Vlastenecké osvobozenecké válce (25. června 1950 – 27. července 1953) dosáhla skvělého vítězství proti agresi spojených imperialistických sil a ve všech slavných letech revoluce spolehlivě hájila bezpečnost vlasti a blaho lidu nepřemožitelnými zbraněmi.

 

 

Díky moudrému vedení velkých vůdců naše lidová armáda v každém obtížném období revoluce plně ztělesňovala majestátní obraz bojového oddílu, oddaně bránícího Ústřední výbor strany zbraněmi, a skvěle v předvoji plnila plán a záměr strany.

Dnes Korejská lidová armáda pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una otevírá období plného rozkvětu svého rozvoje.

Vážený soudruh Kim Čong Un učinil z naší lidové armády nejelitnější a nejsilnější revoluční armádu, která je revoluční armádou strany v pravém slova smyslu a je schopna jediným úderem zničit všechny agresivní síly. To je nikdy nehynoucí vlasteneckou zásluhou éry a revoluce, vlasti a lidu.

 

 

Neotřesitelným přesvědčením a vůlí lidové armády je stát se nevyčerpatelnou silou v posvátném boji za naši velkou stranu, za náš skvělý stát, a spolehlivým pilířem, kterému naše strana nejvíce důvěřuje, a na nějž spoléhá na cestě oddané služby našemu lidu.

Nejelitnější revoluční ozbrojené síly, vyzbrojené revolučními myšlenkami Korejské strany práce, jsou nekonečně oddané vlasti a lidu, mají nevyčerpatelnou moc a jsou připraveny reagovat na jakoukoli moderní válku. To je skvělou hrdostí a štěstím našeho státu a lidu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp