Skip to content

Matka strana poskytla mimořádnou pomoc obyvatelstvu města Kesong

Pchjongjang, 9. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Ústřední výbor Korejské strany práce poskytl mimořádnou pomoc obyvatelstvu města Kesong, oblasti úplné blokády.

Vzhledem k tomu, že ve městě Kesong vzniklo nebezpečí smrtelné a zničující katastrofy, přijal Ústřední výbor strany opatření k převedení státního nouzového protiepidemického systému do maximálního nouzového systému a opakovaně přijal mimořádná opatření ke stabilizaci života lidu blokovaného města Kesong. Tentokrát projevil velkou lásku poskytnutím zvláštní pomoci ve formě jídla a potřeb ve velkém množství.

 

Odpoledne 7. srpna dorazil vlak s mimořádnou hmotnou pomocí do stanice Kesong.

V zasedacím sále Kesongského městského výboru Korejské strany práce se uskutečnilo shromáždění k předání hmotné pomoci, odrážející obavy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una o obyvatele Kesongu.

Projev k poskytnutí hmotné pomoci přednesl člen politbyra Ústředního výboru KSP, 1. náměstek vedoucího oddělení Ústředního výboru strany soudruh Ri Man Gon. Uvedl, že vážený soudruh nejvyšší vůdce zajistil, aby byla přijata nouzová opatření pro zásobování potravinami a léky hned poté, co bylo město úplně zablokováno, a nyní zajistil, že do města bylo zasláno hodně rýže a dalších potravin. Vážený soudruh nejvyšší vůdce má ve dne i v noci obavy o obyvatele Kesongu a pocítí úlevu, pokud jeho skromné úsilí pomůže povzbudit a potěšit občany Kesongu. Vložil velkou důvěru ve všechny funkcionáře a lid města, kteří s důvěrou překonají obtíže.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce s vědomím, že nepříjemnosti obyvatel Kesongu jsou bolestí naší strany, a péče o ně je přirozenou povinností matky strany, povzbudil obyvatele Kesongu, kteří povstali do boje proti šíření zhoubného viru. Všichni funkcionáři si musí být plně vědomi vznešeného zámyslu a naléhavé žádosti váženého soudruha nejvyššího vůdce a plně projevovat ducha obětavé služby lidu a učinit vše pro stabilizaci života obyvatelstva.

 

 

Poté následovaly projevy. Řečníci vyjadřovali své pocity takovými upřímnými slovy, že láska váženého soudruha nejvyššího vůdce je tak vysoká jako nebe a hluboká jako moře, když od prvního dne blokády města Kesong věnoval vážnou pozornost zásobování potravinami, jedlým olejem, základními potřebami, elektřinou a uhlím.

Vyzvali k rozhodnému překonání současné pandemické krize pevnou důvěrou pouze Ústřednímu výboru strany, ještě pevněji semknuti kolem strany.

Po skončení shromáždění účastníci dávali průchod svým vzrušeným pocitům, stěží potlačujíce své hluboké dojmy a emoce.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp