Skip to content

Skončilo 3. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce


 
Pchjongjang 24. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Celá strana a celá společnost, horlivě podporující myšlenky a závěry 5. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, s pevnou vírou ve vítězství a neochvějnou vůlí odhodlaně kráčet vstříc těžkým obtížím a výzvám vedou gigantický boj za nastolení zlomové fáze v rozvoji socialismu našeho typu. V tak vzrušujícím období se od 21. do 23. června v sekretariátu Ústředního výboru strany konalo 3. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise, jehož cílem bylo shrnout celkovou vojenskou a politickou činnost Korejské lidové armády, revolučních ozbrojených sil naší strany, a určit nejdůležitější úkoly, kterým čelí doba a dějiny.

3. rozšířenému zasedání 8. ÚVK KSP předsedal generální tajemník KSP, předseda ÚVK KSP, předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnil se místopředseda ÚVK KSP soudruh Pak Čong Čchon a členové ÚVK KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci příslušných oddělení ÚV KSP, členové Výkonného výboru Výboru Korejské lidové armády Korejské strany práce, velící důstojníci Ministerstva obrany a vojenští a političtí velitelé velkých formací Korejské lidové armády.

Zasedání rozhodlo o navýšení počtu místopředsedů Ústřední vojenské komise KSP a zvolilo tajemníka ÚV KSP soudruha Ri Pjong Čchola místopředsedou Ústřední vojenské komise strany.

Na pořad jednání byly zařazeny zásadní otázky vznikající při rychlém posilování obranyschopnosti státu na úroveň odpovídající nové etapě rozvíjející se revoluce důsledným prováděním vojenské linie a klíčových obranných politik strany.

Soudruh generální tajemník pronesl závěrečnou řeč o základních principech, které je třeba dodržovat ve všech vojenských a politických aktivitách Korejské lidové armády.

3. rozšířené zasedání 8. ÚVK KSP, svolané ve velmi klíčovém období v procesu postupu naší revoluce, se výrazně zapíše do dějin boje naší strany jako historická diskuse velkého významu pro další posílení stranického vedení vojenské práce a výrazné posílení bojeschopnosti revoluční armády, věrné vynikající myšlence ÚV strany o budování ozbrojených sil a jeho strategickému plánu.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp