Skip to content

Slavnostní dokončení výstavby ulice Songhwa

Vážený soudruh KIM ČONG UN osobně přestřihl rudou inaugurační stuhu

 

Pchjongjang 12. dubna čučche 111 (2022) (KCNA) – V oblastech Songsin a Songhwa hlavního města Pchjongjangu byly postaveny ideální ulice pro lid, které demonstrují silného ducha a mimořádného tvůrčího ducha lidu, pod vedením velké Korejské strany práce postupujícího mocnými kroky vpřed ke světlé budoucnosti socialismu našeho stylu, a představují vrchol překotného rozvoje našeho státu, směle a odhodlaně směřujícího k dosažení velkolepých cílů.

Ulice Songhwa byla postavena u východního vstupu do hlavního města v souladu s původním plánem Ústředního výboru strany pro rozvoj architektury a plánem výstavby obytných budov s 50 tisíci byty v Pchjongjangu, vypracovaným 8. sjezdem strany. Je výsledkem dlouhodobé touhy Korejské strany práce poskytnout lidu stabilnější a civilizovanější životní podmínky a zcela vyřešit problém bydlení obyvatel hlavního města. Zároveň je prvním symbolem nové éry komplexního rozvoje  ve znamení velkolepé tvorby a změn.

Vojenští i civilní budovatelé, srdečně podporující vznešený plán Ústředního výboru strany o bezchybné přeměně hlavního města Pchjongjangu v centrum myšlenky čučche, kultury a civilizace čučche našeho stylu a v majestátní velkoměsto lidu zahájili údernou pracovní kampaň věrnosti a horlivou nepřetržitou bitvu, nebojácně překonávajíce hromadící se výzvy a zkoušky. Výsledkem bylo, že za pouhý rok vytvořili úžasný zázrak, když postavili velkou skupinu originálních staveb s 10 tisíci bytů, včetně 80patrového mrakodrapu.

 

 

Během výstavby ulice Songhwa, která otevřela nové dějiny rozvoje výstavby hlavního města, lid a sloužící mužstvo lidové armády názorně prokázali platnost původních architektonických a estetických myšlenek strany, potenciál nezávislého hospodářství, nezlomnou sílu jednomyslné jednoty strany a mas a plně ukázali pravou tváři socialismu našeho stylu, dynamicky kráčejícího vstříc světlé budoucnosti.

11. dubna se konal slavnostní obřad dokončení výstavby ulice Songhwa.

Slavnosti se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Přítomni byli člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won a člen prezídia politbyra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun.

Zúčastnili se také tajemník ÚV KSP soudruh Ri Il Hwan, vedoucí tajemník městského výboru KSP v Pchjongjangu soudruh Kim Jong Hwan, členové vedení výstavby obytných budov s 50 000 byty v Pchjongjangu, funkcionáři orgánů strany a vlády v hlavním městě, vojenští a civilní budovatelé a obyvatelé Pchjongjangu.

Dostavili se pracující lidé, studenti, školáci a děti, kteří budou bydlet v nové ulici lidu, bezvadně dokončené pod vedením naší strany.

Slavnostně zazněla hymna KLDR.

Soudruh Kim Tok Hun přednesl projev k dokončení výstavby ulice.

Vážený soudruh Kim Čong Un přestřihl rudou stuhu symbolizující dokončení výstavby ulice Songhwa.

V tu chvíli byly odpáleny ohňostroje a vzlétlo mnoho balónků a všichni účastníci křičeli „Hurá!“ s hlubokou vděčností váženému soudruhu generálnímu tajemníkovi, který svou horoucí láskou buduje pro lid ráj na zemi a opakovaně mu poskytuje velkou péči.

Po obřadu se kádry strany a vlády vydaly na prohlídku ulice Songhwa.

  

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp