Skip to content

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval různá odvětví národního hospodářství

Pchjongjang 25. května čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se stavem různých odvětví národního hospodářství.

Při návštěvě Metalurgického komplexu Hwanghe a Železárenského komplexu Čchollima vyzval funkcionáře, techniky a dělníky, aby měli na paměti důvěru a očekávání strany, která prosadila metalurgický průmysl jako nejvýznamnější průmysl země, a inovovali výrobu válcovaného železa a oceli nezbytných pro výstavbu 10 tisíc bytů v Pchjongjangu a modernizaci železnice.

 

 

V Teanském komplexu těžkého strojírenství soudruh Kim Tok Hun přijal opatření k vědeckému a proveditelnému formulování strategie řízení a činnosti podniku zvýšením odpovědnosti a úlohy techniků a kvalifikovaných dělníků a tím k urychlení výroby zařízení na zakázku pro různá odvětví národního hospodářství v souladu s myšlenkou a duchem sjezdu strany.

Při prohlídce dolů Jongju a Čungsan soudruh Kim Tok Hun zdůraznil potřebu správně zvolit těžební pole, zvýšit produkci rud, dále zlepšit třídění v souladu s vědeckými a technickými požadavky a neustále zvyšovat výtěžnost rudy.

Na terénních poradních setkáních byly projednány vědecko-technické otázky vznikající při zvyšování výroby na principu využívání lokálně dostupných surovin a dalších materiálů. Funkcionáři byli vyzváni k pečlivé organizaci ekonomického provozu a velení pro důsledné systematické plnění úkolů prvního roku nového pětiletého plánu.

Kromě toho se soudruh Kim Tok Hun seznámil se stavem Teanského sklářského závodu Družba a některých zemědělských družstev v okresech Pchjongwon a Tedong a projednal opatření k řešení naléhavých problémů.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp