Skip to content

Zahájenie medzinárodného internetového seminára pri príležitosti 110. výročia narodenia súdruha KIM IR SENA

V nedeľu 10. apríla čučche 111 (2022) bol prostredníctvom elektronického prenosu zahájený seminár, ktorého cieľom je pripomenúť si 110. výročie narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena. Zúčastnilo sa ho približne 120 účastníkov z rôznych krajín celého sveta, zástupcovia niekoľkých diplomatických zborov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a predstavitelia Kórejskej asociácie spoločenských vedcov (KASS). Seminár hosťoval Ramón Jiménez López z Mexika. Svoje zastúpenie mala aj Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan.

Na úvod vystúpili predstavitelia KASS-u, ktorí konštatovali, že je to myšlienka čučche, ktorá je skvelou ideológiou vedúcou ľud k ich cieľom. My, všetci nasledovatelia tejto myšlienky, by sme mali byť predvojom v boji ľudu za svoje ciele.

Generálny tajomník Medzinárodného inštitútu myšlienky čučche Ogami Kenichi v úvodnom príhovore povedal, že pod vedením Kórejskej strany práce sa Kórejská ľudovodemokratická republika vymanila spod vykorisťovania a razí cestu nezávislosti, pričom buduje socialistickú mocnosť a socialistický raj, v ktorého centre stojí ľud. KĽDR sa vďaka čučchejskému vedeniu stala silnou vojenskou mocnosťou. Poukázal na potrebu byť v súčasnosti ako ľudia ešte viac jednotní a na dôležitosť svetového mieru medzi ľuďmi všetkých krajín.

Mukesh Sharma z Indie zdôraznil rovnosť medzi pohlaviami v KĽDR a ocenil jej vzdelávací systém. Z Indie vystúpil s príhovorom tiež súdruh Kashokrao, ktorý v mene Indicko-kórejskej spoločnosti priateľstva poďakoval za zvýraznenie 110. výročia narodenia súdruha Kim Ir Sena týmto seminárom. Verí, že idea čučche je tou najlepšou možnosťou pre sebestačnosť a sebadôveru. Sú veľmi hrdí na to, že súdruh Kim Ir Sen porazil vo svojej vlasti japonský a americký imperializmus a dnes má aj americký prezident rešpekt pred ľudovodemokratickou Kóreou. Informoval, že najvýznamnejšie politické strany v Indii zastávajú názor, že vývoj zbraní vo svete by mal skončiť a malo by sa bojovať za svetový mier.

Eduardo Martinez z Peru gratuloval k nadchádzajúcemu výročiu narodenia súdruha Kim Ir Sena a zdôraznil dôležitosť súčasných dní, preto ocenil uskutočnenie tohto seminára. Prezident Kim Ir Sen položil základy myšlienky čučche, ktorá vedie ľudové masy k nezávislosti a mieru, svetovému mieru. Mali by sme chápať, že táto myšlienka je dôležitá pre celý svet, pretože vedie ľudí k nezávislosti a socializmu, čo je dnes veľmi dôležité. Podotkol, že nesmrteľný veľký vodca súdruh Kim Ir Sen bude žiť v našich srdciach navždy a budeme bojovať za nezávislosť ľudových más sveta.

Súdruh Lawrence z Ugandy povedal, že ide o veľmi dôležitý seminár a poďakoval Ramónovi Lópezovi za hosťovanie semináru.

S príhovorom vystúpil tiež súdruh Luka Nićiforović zo Srbska. Povedal, že veľký vodca súdruh Kim Ir Sen rozvinul myšlienky všetkých veľkých komunistov, pričom jeho charizmatická osobnosť je veľmi dôležitá pre svetové komunistické hnutie. Pochválil Umelecké štúdio Mansude, ktoré je populárne u pokrokovo zmýšľajúcich ľudí všetkých krajín bývalej Juhoslávie a povedal, že všetok pokrokový srbský ľud aj ľud ostatných juhoslovanských krajín podporuje KĽDR. Dodal, že súdruh Kim Ir Sen, ako aj neskôr súdruh Kim Čong Il a dnes súdruh Kim Čong Un udržiava dobré vzťahy s juhoslovanským respektíve srbským ľudom.

Za Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan a Českú skupinu pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche sa zahájenia seminára zúčastnil súdruh Velitš, ktorý v mene Pektusanu pozdravil súdružky a súdruhov z KASS-u, kórejských ambasád a organizácií priateľstva s Kóreou. Povedal, že je škoda, že sa tento rok pri významnom 110. výročí narodenia súdruha Kim Ir Sena nemôžu stretnúť prívrženci myšlienky čučche osobne v Pchjongjangu, ale je rád, že sa stretli aspoň takto cez internet a že činnosť organizácií priateľstva s KĽDR neustáva. Informoval účastníkov o seminári, ktorý sa uskutočnil v sobotu 9. apríla v Prahe. Konštatoval, že súčasná politická situácia je veľmi náročná pre medzinárodné komunistické a národno-oslobodenecké hnutie, v KĽDR však aj naďalej socializmus napreduje a zabezpečuje ľuďom skutočné šťastie a zmysluplný život. Vyzval na spojenie sa pokrokových síl a spoločný boj proti imperializmu.

Okrem toho vystúpili s príhovormi súdruhovia Andre Lohekele z Konžskej demokratickej republiky, Teguh Santosa z indonézskej Jakarty, Adamos Katsantonis z Cypru, Lucas Rubio z Brazílie, Arťom Gauert z Ruska a ďalší.

 

 

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan