Skip to content

Zahájen 1. seminář pracovníků propagandy Korejské strany práce

Pchjongjang 29. března čučche 111 (2022) (KCNA) – V Domě kultury „25. dubna“ byl zahájen 1. seminář pracovníků propagandy Korejské strany práce.

Semináře se zúčastnili pracovníci oddělení propagandy a agitace provinčních, městských a okresních výborů strany a stranických výborů plnících stejnou funkci. Přítomni byli i odpovědní straničtí pracovníci ministerstev a ústředních útvarů, pracovníci propagandy institucí, továren, závodů, podniků a zemědělských družstev, pracovníci na poli uchování historické revoluční slávy a funkcionáři příslušných oddělení Ústředního výboru strany.

 

 

1. seminář pracovníků propagandy Korejské strany práce byl zahájen 28. března.

Místa na tribuně semináře zaujali odpovědní funkcionáři oddělení organizačních instruktorů, oddělení propagandy a agitace a příslušných oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce, mezi nimi soudruzi Ri Il Hwan, Kim Če Rjong, O Il Džong, Ču Čchang Il a Ri Tu Song, tajemníci pro propagandu provinčních výborů KSP, funkcionáři propagandy vlády a ministerstev a funkcionáři propagandy hlavních útvarů oboru propagandistické práce.

Člen politbyra ÚV KSP, tajemník ÚV strany soudruh Ri Il Hwan s úctou přečetl programové poselství generálního tajemníka KSP váženého soudruha Kim Čong Una účastníkům 1. semináře pracovníků propagandy KSP „O vymýcení formalismu a zásadní obnově ideologické práce strany“.

 

 

Soudruh Ri Il Hwan podal zprávu.

Uvedl, že záměrem Ústředního výboru strany, který tento seminář svolal, je provést radikální obnovu v ideologické práci strany v souladu s novými požadavky rozvoje naší revoluce, aby se zdesateronásobila jednomyslná jednota, nepřemožitelná síla socialismu našeho typu, která rozdmýchává nadšení lidu pro revoluci, boj a tvorbu, a aby byl urychlen vítězný pochod věci socialismu.

Poznamenal, že je nutné systematicky, cílevědomě, strategicky a takticky rozšiřovat ideologickou práci a mobilizací všech propagandistických sil a prostředků zajistit, aby duch nového postupu a skoku vládl v celé zemi.

Vyzval k vymýcení formalismu v ideologické práci a k aktivnímu zkoumání a řešení problémů, které vyvstávají v praxi ideologické práce.

Řekl, že musíme rozhodně vymýtit antisocialistické a nesocialistické jevy, které brání nastolení jediné monolitní ideologie v celé společnosti, prostřednictvím silné ideologické ofenzívy.

Řečník vybídl propagandistické pracovníky strany, aby zdvojnásobili úsilí o čestné plnění posvátného poslání před stranou a revolucí, vlastí a lidem.

Poté byla zahájena diskuse.

1. seminář pracovníků propagandy KSP pokračuje.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp