Skip to content

Baňa mládeže ‚5. marca‘

Baňa mládeže ‚5. marca‘ bola zriadená pred 40 rokmi v severnej časti Kórey, kde sa nachádzajú bohaté ložiská nerastných surovín obsahujúcich rôzne cenné kovové zložky s priaznivými podmienkami na ťažbu.

Baňa sa dnes zmenila na nepoznanie: obrovské mnohostupňové lomy, drvičky s veľkými strojmi a dve úpravne, ktoré zaberajú desiatky tisíc metrov štvorcových stavebnej plochy. Stručne povedané, celá panoráma horskej bane naznačuje nielen slávnu históriu podniku, ale aj svetlú budúcnosť.

Najspoľahlivejšou zárukou rozvoja bane je však pevná viera všetkých jej funkcionárov a pracovníkov v samostatný rozvoj a prosperitu, ktorá im bola hlboko vštepená do sŕdc pri prekonávaní najrôznejších problémov a ťažkostí.

Správa bane pochopila, že kľúčom k zvýšeniu výroby je vybudovanie vlastných vedeckých a technologických kapacít a aktívne  zavádzanie pokrokových vedeckotechnických metód, a tak sa dôsledne snaží zvyšovať úroveň vedomostí všetkých pracovníkov. Zároveň je baňa v úzkom spojení s výskumnými inštitúciami, modernizuje výrobné technológie a vytvára nové výrobné procesy.

Pred niekoľkými rokmi si stanovilo za cieľ zriadiť vlastnú triedičku suroviny namiesto prepravy nerastných rúd do regiónu vzdialeného sto kilometrov od bane, čo viedlo k efektívnemu zníženiu nákladov a lepším hospodárskym výsledkom podniku, ale prispelo to značne aj k hospodárskemu rozvoju celej krajiny. Funkcionári, technickí pracovníci a stavitelia urýchlili výstavbu triedičky zavedením nových stavebných metód, čím projekt stihli dokončiť bez toho, aby boli vystavení nepriaznivým poveternostným podmienkam v severnej oblasti, a postavili moderné zariadenie v krátkom období jedného roka. Nová triedička je dostatočne vybavená zariadeniami na triedenie drahých a vzácnych kovov ako aj nekovov.

Vďaka svižnej kampani zameranej na technické inovácie v celej bani sa pracujúce masy snažia svojou tvorivou silou dosiahnuť konsolidáciu výroby na normálnu úroveň. Dnes má baňa bezchybný vzhľad, aký prináleží komplexnej základni pre výrobu neželezných kovov.

Baňa každoročne venuje pozornosť výstavbe bytových domov pre zvyšujúci sa počet zamestnancov a ich rodiny, vďaka čomu nemusia mať obyvatelia strach o strechu nad hlavou. Jedným z hlavných cieľov je tiež zlepšovanie podmienok a vzdelávacieho prostredia na základných, nižších a vyšších stredných školách a zlepšovanie služieb detských jaslí a materských škôl.

Nemocnica vybavená najmodernejšími zdravotníckymi zariadeniami a zdravotný komplex Hochawon, kde sa nachádza plavecký bazén, basketbalové, volejbalové a ďalšie ihriská, je zariadením športových a verejných služieb, ktoré sa nijak nelíši od tých v mestách.

Uprostred intenzívnej snahy o premenu prírody sa neúrodné polia v okolí bane zmenili na úrodné ryžové polia s vysokými výnosmi a okolité hory na „zlaté hory“ a „hory pokladov“.

Vďaka týmto snahám sa baňa neustále stáva modernejšou a prosperujúcejšou.

Nenara (Naša vlasť) – http://naenara.com.kp/