Skip to content

Vodca oslavovaný ako prominentný štátnik riadiaci medzinárodnú situáciu

KĽDR za posledné desaťročie prešla kompletnou zmenou, ďalej upevnila politickú a ideologickú silu a pozoruhodne pozdvihla svoje medzinárodné postavenie. Svet obdivuje najmä nezávislú diplomaciu KĽDR, ktorá urobila pozoruhodný pokrok v zahraničných vzťahoch.

Zahraničná webová stránka kedysi v článku s názvom „Výskum diplomacie KĽDR“ uviedla, že rozhodné konanie, sila hĺbkovej analýzy, hlboké znalosti, úprimné postoje, odvaha a bystrý um, humor a zdvorilosť prinútia druhú stranu poľaviť a ďalšie jedinečné diplomatické schopnosti generálneho tajomníka Kim Čong Una zaujmú všetkých ľudí.

Ocenila, že pozoruhodné úspechy, ktoré KĽDR dosiahla v zahraničných vzťahoch, sú výsledkom jeho vynikajúcej diplomacie, pričom diplomaciu KĽDR označila za „diplomaciu Kim Čong Una.”

Súdruh Kim Čong Un vykonal významnú službu mieru a prosperite Kórejského polostrova a zvyšku sveta prostredníctvom svojich energických diplomatických aktivít, vrátane troch kôl samitov KĽDR – Čína a samitu KĽDR – SŠA, ktorých sa zúčastnil v rozmedzí menej ako troch mesiacov v roku 2018.

Svet, ktorý bol svedkom diplomatických aktivít lídra KĽDR, ktorý bol nielen tvrdý, pokojný a dôstojný, ale aj zdvorilý a pri plnení svojej špecifickej povinnosti zožal značné úspechy, hlboko obdivoval jeho mimoriadnu politickú bystrosť a diplomaciu.

Svetové médiá, ktoré jeho diplomatické aktivity označili ako „udalosť, ktorá nemá vo svetových dejinách zahraničnej politiky obdobu“ a „najtypickejší príklad diplomacie v štýle Kim Čong Una,“ ho vysoko ocenili ako veľkého majstra nezávislej diplomacie v 21. storočí. Osobitne ocenili jeho vklad k uskutočneniu samitového stretnutia so SŠA, ktoré boli už dlho v tvrdej konfrontácii s KĽDR, ako dôkaz vynikajúcej politickej diplomacie a epochálnej udalosti.

Svoje prekvapenie vyjadril vtedajší prezident SŠA, ktorý označil Kim Čong Una, predsedu pre štátne záležitostí KĽDR, za dobrého vyjednávača s veľkou charizmou a uviedol, že má veľký talent a svoju krajinu veľmi miluje. Masmédiá komentovali, že americký prezident, ktorého konanie nebolo možné predvídať, jednal s vodcom KĽDR na najvyššej úrovni, čo ukázalo, že ho pevne uznal za vodcu strategického štátu, ktorý robí svetovú politiku.

Vážený súdruh Kim Čong Un sublimoval priateľské vzťahy s Čínou, Kubou, Ruskom, Vietnamom a niektorými ďalšími krajinami na novú vysokú úroveň vďaka svojej energickej a strategickej diplomacii na najvyššej úrovni. Jeho spôsob rýchlych diplomatických aktivít, ktorý nie je viazaný zaužívanými postupmi a vplyvom, ktorý je bezhranične slobodný, ľahký a nekonečne úprimný, priťahuje všetkých ľudí a vzbudil na celom svete rešpekt a obdiv.

Svetové médiá, ktoré o ňom písali, bez ohľadu na rozdiely v myšlienkach a doktríne, regióne či sociálnom systéme, ho jednomyseľne chválili ako „stratéga, ktorý si v najkratšom čase získal najväčšiu pozornosť a priniesol najúžasnejšiu zmenu“ a ako „veľkého, múdreho, mocného a úžasného vodcu, ktorý sa môže objaviť raz za niekoľko storočí“.

Medzinárodné spoločenstvo ho dnes veľmi chváli ako „najvýznamnejšieho politického vodcu súčasnej doby,“ „skúseného štátnika, ktorý s dôverou riadi medzinárodnú politickú situáciu“ a „muža mimoriadneho rozhodnutia.“ Ide o jednomyseľné ocenenie medzinárodného spoločenstva, že Kim Čong Un stojí v centre Kórejského polostrova a trendu svetového diania.

The Pyongyang Times – pyongyangtimes.com.kp