Skip to content

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Tvrdá päsť

Jedného októbrového dňa v roku 1954 mala trieda súdruha Kim Čong Ila hodinu kreslenia.

Učiteľka povedala svojim žiakom, aby nakreslili päste, a na tabuľu pripevnila obrázok, ktorý sama nakreslila, ako vzor. Žiaci sa dali do kreslenia. Niektorí opakovane vzhliadali k obrázku pripevnenému na tabuli a iní kreslili podľa svojej päste. Ich prístupy sa líšili, jedna vec však bola rovnaká – všetci kreslili ľavé päste pravou rukou.

Jedinou výnimkou bol mladý Kim Čong Il, ktorý ľavou rukou kreslil pravú päsť – ktorú mal zovretú s palcom medzi ukazovákom a prostredníkom. Päsť vyzerala silná.

Zatiaľ čo iní nedokázali ani dokončiť svoje náčrty, Kim Čong Il dokázal svoj vyfarbiť.
Žiak, ktorý sa vracal na svoje miesto, keď sa bol zblízka pozrieť na obrázok na tabuli, bol prekvapený, keď videl obrázok Kim Čong Ila. Rovnako aj chlapec za ním. Súdruh Kim Čong Il im povedal, že učiteľka im kázala, aby si nakreslili päste sami a že majú dve päste, pravú a ľavú, pričom pravá päsť je silnejšia ako ľavá.

Keď sa hodina blížila ku koncu, učiteľka sa pozrela na kresbu od Kim Čong Ila a porovnala ho so zvyškom triedy.

Učiteľka prikázala všetkým žiakom sadnúť si a povedala, že im ukáže najlepšiu kresbu. Bola to kresba Kim Čong Ila s hrubým písmom napísaným názvom Tvrdá päsť.

Pevne zovretá päsť na obrázku vyzerala, akoby dokázala rozdrviť aj kameň. Všetci žiaci zvolali.

Už ako chlapec Kim Čong Il pestoval neprekonateľného ducha a bezkonkurenčnú odvahu, s ktorou rozdrvil imperialistických agresorov.


Anekdoty zo života Kim Čong Ila 1. Pchjongjang : Vydavateľstvo cudzojazyčnej literatúry, 2012, s. 94 – 95