Skip to content

Vydány nové plakáty

Pchjongjang 3. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce vydalo nové plakáty vyzývající celý lid k realizaci usnesení 4. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Plakáty odrážejí revoluční vůli a vroucný závazek našeho lidu, který bude v tomto významném roce pokračovat v novátorství a pokroku se stejným duchem a odhodláním, s kterým oslavil první rok pětiletého plánu velkým vítězstvím.

 

 

Plakáty dobře ukazují revolučního ducha našeho lidu, odhodlaného pokračovat v období rozkvětu výstavby hlavního města a zahájit éru přeměny venkova silou velké jednoty armády a lidu.

Plakáty také odrážejí myšlenku, že je třeba podporovat nový program budování socialistického venkova, dokonale proměnit všechny naše vesnice v socialistický ráj a pozvednout zemědělství do fáze jasného oživení.
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp