Skip to content

Kim Čong Un zkontroloval nově vybudovanou oční nemocnici

Pchjongjang, 18. října čučche 105 (2016) (KCNA) – Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, poskytl polní pokyny nově vybudované Ústřední oční nemocnici Rjugjong.

mm00248409

Těše se panoramatickým výhledem na nemocnici, řekl s širokým úsměvem ve tváři, že již byla nádherně vybudována, ačkoli vybral její místo (teprve) v lednu. Vnější forma jasně ukazuje, že je oční nemocnicí, protože fasáda jejích ambulancí zobrazuje lidské oko a náčrtek oka je zobrazen na vnější stěně její lůžkové části, dodal.

mm00248410

Poznamenav, že prostor Munsu se proměnil v dokonalejší nemocniční obec, protože je intenzivně uspořádán s takovými nemocnicemi jako je Ústav prsních nádorů pchjongjangské porodnice, zubní nemocnice Rjugjong a dětská nemocnice Okrju, stejně jako moderní Ústřední oční nemocnice Rjugjong, uvedl, že je velmi rád, že zobrazuje lidu využívání výhod socialistického systému zdravotní péče v plné míře.

Potom prošel ambulantní a lůžková oddělení, seznamuje se podrobně se stavbou nemocnice a specifikací jejího vybavení a zařízení.

 

mm00248411

Ústřední oční nemocnice Rjugjong je na nejvyšší úrovni v designu a konstrukci, řekl a dodal, že je perfektním zdravotním střediskem, protože byla postavena v úzké spolupráci tří stran – návrháře, konstruktéra a obsluhujících jednotek – aby plně uspokojila nároky na architektonickou krásu, pohodlí a praktičnost, jak bylo určeno stranou.

Poznamenal, že nemocnice je vybavena všemi nejlepšími a supermoderními zařízeními potřebnými pro oční léčbu.

 

mm00248412

Také si v nemocnici prohlédl prodejnu brýlí. Lidé budou velmi rádi navštěvovat obchod, jehož pulty jsou plné brýlí všeho druhu pro dospělé i děti, včetně sportovních brýlí a doplňků a optických přístrojů, řekl.

Poznamenal, že obchod má zkušebnu zraku, korekční místnost a místnost pro zpracování s cílem zajistit vědeckou přesnost, vlídnost a rychlost ve službě brýlí.

 

mm00248413

Předložil úkoly pro správu a provoz nemocnice a dal pokyn příslušné jednotce, aby bylo možné zajistit moderní technologické postupy pro výrobu různých obroučků brýlí, oblíbených lidmi.

Řka, že Ústřední oční nemocnice Rjugjong je ideální nemocnicí, s níž se KLDR může pochlubit světu, poznamenal s potěšením, že jedno z jeho silných přání pro lid se stalo skutečností.

 

mm00248414

Doprovázeli ho místopředsedové Čche Rjong He a Čche Tche Bok, ředitel odboru Kim Jong Su a náměstci ředitele oddělení Ústředního výboru KSP Čo Jong Won a Ri Mun Gon a Ma Won Čchun, ředitel projektového odboru Komise pro státní záležitosti KLDR.

mm00248415 mm00248416 mm00248417 mm00248418 mm00248419 mm00248420 mm00248421 mm00248422 mm00248423 mm00248424 mm00248425 mm00248426 mm00248427 mm00248428 mm00248429

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp